ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PCOD Full Form In Kannada

ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PCOD Full Form In Kannada

pcod full form in kannada, p c o d full form in kannada, pcod full form in kannada meaning, pcod long form in kannada , PCOD Complete information in Kannada, PCOD Meaning In Kannada, ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

PCOD Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

ಪಿಸಿಓಡಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Full Form And Meaning In Kannada

PCOD Full Form In English

PCOD :- Polycystic Ovarian Disease

ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಪಿಸಿಒಡಿ :- ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್

PCOD ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. PCOD: Polycystic Ovary Syndrome
  2. PCOD: Posterior Circulation Occlusive Disease
  3. PCOD: Personal Computer On Demand
  4. PCOD: Phased Cluster Observing Database
  5. PCOD: Public Call Office Directory
  6. PCOD: Phase-Coherent Optical Detection
  7. PCOD: Pre-Conditioned Orthogonal Decomposition
  8. PCOD: Policy Compliance and Oversight Division
  9. PCOD: Patrolling Coastline Observation and Defense
  10. PCOD: Panchayat Coordination and Development
ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PCOD Full Form In Kannada
ಪಿಸಿಒಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PCOD Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *