ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । PFI Full Form In Kannada

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । PFI Full Form In Kannada

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ,

PFI Full Form In Kannada

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

PFI Full Form In English Meaning

PFI :- Popular Front of India

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

PFI :- ಪಾಪ್ಯುಲರ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । PFI Full Form In Kannada
ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । PFI Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *