ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ Full Form | KSRTC Full Form In Kannada

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ Full Form | KSRTC Full Form In Kannada

ksrtc full form in kannada, ಕ ರಾ ರ ಸಾ ನಿ full form , KSRTC full form , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ , ksrtc full form in kannada meaning, ksrtc full form in english in kannada, ksrtc full form in kannada language, ksrtc full form in english

KSRTC Full Form In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

KSRTC Full Form In English

KSRTC :- Karnataka State Road Transport Corporation

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ :- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ

KSRTC ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. KSRTC: Kerala State Road Transport Corporation
  2. KSRTC: Kerala State Road Transport Corporation (Kerala State Road Transport Corporation is another organization with the same abbreviation, but it operates in the state of Kerala, India)
  3. KSRTC: Karnataka State Reserve Police Training Center (An institution providing training to the Karnataka State Reserve Police personnel)
  4. KSRTC: Kurnool State Road Transport Corporation (A former state transport corporation that operated in the Kurnool district of Andhra Pradesh, India)
  5. KSRTC: Kanyakumari State Road Transport Corporation (A former state transport corporation that operated in the Kanyakumari district of Tamil Nadu, India)
ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ Full Form | KSRTC Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *