ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । MLC Full Form In Kannada

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । MLC Full Form In Kannada

mlc full form in kannada, MLC full form in politics, Legislative council meaning in Kannada, State legislative assembly meaning in kannada, mlc full form in english, mlc full form kannada meaning, ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

MLC Full Form In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । MLC Full Form In Kannada

MLC Full Form In English

MLC :- Member of the Legislative Council

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ :- ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ.

MLC ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Machine Learning Classifier
  2. Multi-Level Cell
  3. Master of Laws (LLM) in Comparative Law
  4. Member of Legislative Council
  5. Medium-Term Note (Finance)
  6. Municipal Law Committee
  7. Minimum Lethal Concentration
  8. Multi-Lingual Corpus
  9. Medical Laboratory Coordinator
  10. Managed Learning Environment
ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । MLC Full Form In Kannada
ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । MLC Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

KSRTC Full Form In Kannada

IAS Full Form In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *