ಸಿಇಒ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ | CEO Full Form In Kannada

CEO Full Form In Kannada

ceo full form in kannada, ceo full form in english, ceo full form and meaning, ceo full form in kannada meaning, ceo long form in kannada,ceo in kannada, ceo kannada, CEO ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

CEO Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

CEO ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾನೂನು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು. CEO ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (CE) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, CEO ಅನ್ನು MD ಅಥವಾ ED ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, MD ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CEO ಅನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ನೇರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು, ಆದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

Full Form And Meaning In Kannada

CEO Full Form In English

CEO :- Chief Executive Officer

ಸಿಇಒ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಸಿಇಒ :- ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

CEO ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

 1. CEO: Chief Executive Officer
 2. CFO: Chief Financial Officer
 3. CTO: Chief Technology Officer
 4. CMO: Chief Marketing Officer
 5. COO: Chief Operating Officer
 6. CIO: Chief Information Officer
 7. CDO: Chief Data Officer
 8. CHRO: Chief Human Resources Officer
 9. CCO: Chief Communications Officer
 10. CLO: Chief Legal Officer
ಸಿಇಒ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ | CEO Full Form In Kannada
ಸಿಇಒ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ | CEO Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *