ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PUC Full Form In Kannada

ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PUC Full Form In Kannada

puc full form in kannada, puc full form in kannada meaning,puc full form in kannada, puc full form in karnataka, puc long form in kannada , puc full form in english, ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

PUC Full Form In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಪಿಯುಸಿ ಎಂದರೆ “ಪ್ರಿ-ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್” ಅಥವಾ “ಪ್ರಿ-ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್”. ಈ ಪದವನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. PUC ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು (10 ನೇ ತರಗತಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

PUC Full Form In English

PUC :- Pre-University Course ಪ್ರಿ-ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್

ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

PUC :- ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು

ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PUC Full Form In Kannada
ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । PUC Full Form In Kannada

PUC ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. PUC: Pre-University Course
  2. PUC: Pollution Under Control
  3. PUC: Public Utility Commission
  4. PUC: Personal Unlock Code
  5. PUC: Power-Up Confirmation
  6. PUC: Portable Universal Charger
  7. PUC: Printed Universal Circuit
  8. PUC: Public University College
  9. PUC: Photonic Integrated Circuit
  10. PUC: Program Unit Code

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

KSRTC Full Form In Kannada

IAS Full Form In Kannada

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *