ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । SSC Full Form In Kannada

ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । SSC Full Form In Kannada

ssc full form in kannada, ssc full form in kannada meaning, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

SSC Full Form In Kannada

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, SSC ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

SSC Full Form In Engliash

SSC :- Staff Selection Commission

ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ :- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ

SSC ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Staff Selection Commission
  2. Secondary School Certificate
  3. Systems and Software Consortium
  4. Solid State Circuit
  5. Soil Science Society of America
  6. Selection Service Commission
  7. Scientific Steering Committee
  8. State Services Commission
  9. Supply Chain Council
  10. Space Systems Command
SSC Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *