ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । IAS Full Form In Kannada

ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ias full form in kannada, ias full form in kannada meaning, ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

IAS Full Form In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

IAS Full Form In English

IAS :- Indian Administrative Service

ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಐ ಎ ಎಸ್ :- ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ

IAS ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Indian Administrative Service
  2. International Accounting Standards
  3. Institute of Advanced Studies
  4. Iowa Algebraic Studies
  5. Istituto Autonomo per le Case Popolari (Autonomous Institute for Public Housing, Italy)
  6. Information Assurance Specialist
  7. Interactive Advertising Bureau
  8. Integrated Avionics System
  9. Internal Affairs Service
  10. International Aid Services
ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । IAS Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

KSRTC Full Form In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *