ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ । APBS Full Form In Kannada

ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ । APBS Full Form In Kannada

apbs full form in kannada , apbs full form in kannada meaning, apbs cr inw full form in kannada, apbs full form in banking in kannada , apbs full form in english , APBS ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ, APBS ಪೂರ್ಣ ನಮೂನೆ, APBS in Kannada, ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ

APBS Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

ಎಪಿಬಿಎಸ್ ಎಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪಾಯ್ಸನ್-ಬೋಲ್ಟ್ಜ್‌ಮನ್ ಸಾಲ್ವರ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪಾಯ್ಸನ್-ಬೋಲ್ಟ್ಜ್‌ಮನ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪೊರೆಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸ್ಥೂಲ ಅಣುಗಳ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

Full Form And Meaning In Kannada

APBS Full Form In English

APBS :- Adaptive Poisson-Boltzmann Solver

ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ

ಎಪಿಬಿಎಸ್ :- ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪಾಯ್ಸನ್-ಬೋಲ್ಟ್ಜ್‌ಮನ್ ಸಾಲ್ವರ್

APBS ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Adaptive Poisson-Boltzmann Solver
  2. Automated Personalized Banking System
  3. American Psychological Building Society
  4. Association of Professional Biologists and Scientists
  5. Advanced Persistent Botnet System
  6. Airborne Particle and Bioaerosol Sampler
  7. Asia-Pacific Business Summit
  8. Automated Payroll and Billing System
  9. Antarctic Peninsula Biological Survey
  10. American Professional Baseball Scouts
ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ । APBS Full Form In Kannada
ಎಪಿಬಿಎಸ್ ವಿಸ್ತೃತರೂಪ । APBS Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *