9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 9th Standard Kannada Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 9th Standard Kannada Notes

9th standard kannada notes, 9th Standard Kannada Notes, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, 9th Kannada Notes, 9th Class Kannada Notes, Kannada 9th Notes 9th Kannada Lessons Notes Pdf Kseeb Solutions for Class 9 Kannada 9th Standard Kannada Notes State syllabus 9th Std Kannada Guide Pdf Download 9th Standard Kannada Lessons 9th Standard Kannada Textbook Karnataka Pdf with Answers 9th Std Kannada Notes, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್,

9th Standard Kannada Notes In Kannada

ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ

Spardhavani Telegram

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ , ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 9th Standard Kannada Notes
9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಗದ್ಯಪಾಠಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುವೀಕ್ಷಿಸಿ
1ರಾಮರಾಜ್ಯಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3ನಾನು ಕಂಡಂತೆ , ಡಾ|| ಬಿ. ಜೆ .ಎಲ್‌. ಸ್ವಾಮಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8ಹರಲೀಲೆಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುವೀಕ್ಷಿಸಿ
1ಹೊಸಹಾಡುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2ಪಾರಿವಾಳಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4ಬಲಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಮುನಿವೆಂಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5ಹೇಮಂತಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6ತತ್ವ ಪದಗಳುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುವೀಕ್ಷಿಸಿ
1ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರೀಬಾಯಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2ಹೊಳೆಬಾಗಿಲುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3ನನ್ನಾಸೆಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4ಉರಿದ ಬದುಕುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 9th Standard Kannada Notes

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *