ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | UPSC Full Form In Kannada

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | UPSC Full Form In Kannada

upsc full form in kannada , upsc full form in kannada meaning, upsc full form in kannada pdf, upsc long form in kannada, upsc full form in english, upsc full form in kannada meaning, upsc kannada full form, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, upsc full information in kannada, upsc full details in kannada, upsc full form kannada, u p s c full form in kannada,

UPSC Full Form In Kannada

ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

UPSC Full Form In English

UPSC :- UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

UPSC :- ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು

UPSC ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Union Public Service Commission
  2. Uttar Pradesh Public Service Commission
  3. Uttarakhand Public Service Commission
  4. Union Parliamentary Secretariat Commission
  5. United Provinces Police Service Commission
  6. Union Public Schools Consortium
  7. United Provinces Police Selection Commission
  8. University of the Philippines Student Council
  9. Uttar Pradesh Postal Service Commission
  10. Union Pacific Steel Corporation
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | UPSC Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *