ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ 2024 | 2nd PUC Kannada Notes

2nd puc kannada notes | ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

2nd PUC Kannada Notes, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ, Karnataka 2pu Kannada Notes, Textbook Answers, Notes, Guide, Summary, kannada notes 2nd puc PDF, 2nd Puc Kannada Notes ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ, 2nd puc Kannada Workbook Answers, 2nd puc Kannada question answer pdf download

2nd puc kannada notes

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ 2ನೇ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ Pdf, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಪಾಠಗಳ ಸಾರಾಂಶ, ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ…

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ | 2nd PUC Kannada Notes

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ಕಾವ್ಯಭಾಗ

ಅದ್ಯಾಯ ಕಾವ್ಯದ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 2ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 3ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೆಯಿರಲಿ ನರಿಯರೆನ್ನವೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 4ಪುಟಯಂ ಬಾಲಕನೆಂಬರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 5ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 6ಹಬ್ಬಲಿ ಅವರ ರಸಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 7ಬೆಳಗು ಜಾವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 8ಮುಂಬೈ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 9ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 10ಒಂದು ಹೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡುತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 11ಹಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟ ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 12ಒಮ್ಮೆ ನಗುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ಗದ್ಯಭಾಗ

ಅದ್ಯಾಯ ಗದ್ಯದ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1ಮುಟ್ಟಿಸಿದವನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 2ವಲ್ಪರೈ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಂಡಾ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 3ಆಯ್ಕೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 4ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 5ಧಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಲೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 6ಬಡಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 7ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡ ಬೆಳ್ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ 8ಹಳ್ಳಿಯ ಚಹಾ ಹೊಟೇಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ದೀರ್ಘ ಗದ್ಯ
ಅದ್ಯಾಯಗದ್ಯದ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡನ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಡಿಎಫ್

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2nd puc kannada notes

ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

1 thoughts on “ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ 2024 | 2nd PUC Kannada Notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *