ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । Chandra Grahana Kannada

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಹಿತಿ | Chandra Grahan In Kannada Best No1 Information

Chandra Grahan In Kannada, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಹಿತಿ, chandra grahana kannada, chandra grahana in kannada, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು,

Chandra Grahan In Kannada

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram

ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ :- ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ

Chandra Grahana in Kannada

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ & ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಣವು 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

  • ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ
  • ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಹಿತಿ | Chandra Grahan In Kannada Best No1 Information
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಹಿತಿ | Chandra Grahan In Kannada Best No1 Information

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಂಬ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿಯು ಇದ್ದು, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾನವಿಲ್ಲದ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

87773033

ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ

ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಬ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚಂದ್ರನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಾಣದಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ “ಪೀನಂಬ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿ. * ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ(ಪೆರೊಜಿ) ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ (ಅಪೊಜಿ) ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನು ಭೂ ಪಥದ ಕಕ್ಷೆಗೆ 5° 9.1 ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದೆ ಚಂದಗ್ರಹಣ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

images 1 7

ಮುಂದೆ ಓದಿ …

FAQ

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ & ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಅವು ಯಾವುವು ?

ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಣವು 2 ವಿಧ
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ
ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ.

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *