ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ | Bharatakke Britishara Agamana In Kannada

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ | Bharatakke Britishara Agamana In Kannada Best No1 Information

Bharatakke Britishara Agamana In Kannada, british entry in india information in kannada, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜಕೀಯ

Bharatakke Britishara Agamana In Kannada

Spardhavani Telegram

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ : ಜಾನ್‌ ಮಿಲಡನ್‌ ಹಾಲ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ : ಸೂರತ್

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ | Bharatakke Britishara Agamana In Kannada Best No1 Information
  • ಡಿಸೆಂಬರ್-31, 1600 ರಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ “1ನೇ ಎಲಿಜೆಬತ್” ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು
    ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಳು.
  • 1726ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

british entry in india information in kannada

images 3 2
  • 1757 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ
  • 1764ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ
  • ಈ ಮೇಲಿನ “ಎರಡು ಕದನಗಳು” ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವು.

ಬ್ರಿಟಿಷ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ

ಬ್ರಿಟನ್ ಕಂಪನಿಯು “1773 ರಿಂದ 1857 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು.
1]. 1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೆಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ
2]. 1784ರ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ
3]. 1793 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ
4]. 1813 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ
5]. 1833 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ
6]. 1853 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ

mqdefault

ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಆಡಳಿತ

1857 ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ “ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ” ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳಾದಳು.
1]. 1858 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ
2]. 1861 ರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ.
3]. 1892 ರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ
4]. 1909 ರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ [ಮಿಂಟೋ – ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು]
5]. 1919 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ [ಮಾಂಟೆಗೊ – ಜೇಲ್ಮಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು]
6]. 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ ….

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

1 thoughts on “ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ | Bharatakke Britishara Agamana In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *