ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ | President Of India Information in Kannada

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ | President Of India in Kannada Best No1 information In Kannada

President Of India in Kannada , ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, bharatada rashtrapati galu in kannada, bharat rashtrapati in kannada, bharathada rashtrapati in kannada

President Of India in Kannada

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಭಾರತದ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ | President Of India in Kannada Best No1 information In Kannada

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ, ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಮೂರು ವಿಧದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

download 5 4

Bharatada Rashtrapati Galu in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ | President Of India in Kannada Best No1 information In Kannada

FAQ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?

5 ವರ್ಷ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಬಳ?

₹5 ಲಕ್ಷ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಹುದ್ದೆ

ವಿಧಿ.52. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ :-ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿರತಕ್ಕುದು.

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 52ನೇ ವಿಧಿಯು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯು ಬ್ರಿಟನ್ ದೊರೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ……..ಮುಂದೆ ಓದಿ…….

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *