ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು pdf | General Science Questions And Answers In Kannada PDF

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು PDF | General Science Questions And Answers In Kannada PDF Best No1 PDF

General Science Questions And Answers In Kannada PDF, Science GK Questions In Kannada, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ವಿಜ್, science quiz questions and answers in kannada, ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು pdf

General Science Questions And Answers In Kannada PDF

ವಿಜ್ಞಾನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram
Spardhavani.com

ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು pdf

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು PDF | General Science Questions And Answers In Kannada PDF Best No1 PDF

ಇನ್‌ಸುಲಿನ್‌ನ ಕೆಲಸವೇನು?

– ಗ್ಲಕೋಜನ್ ಅನ್ನು ಗೈ ಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್‌ಸುಲಿನ್ ಲೋಪದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಧಿ?

– ಮಧುಮೇಹ ವ್ಯಾಧಿ

ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

– ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ರಿನಲ್ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?

– ಎಡ್ರಿನಲಿನ್

‘ಫ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್’ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಧಿ

ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ, ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಸೈಟಿಸ್‌ ಬರುತ್ತದೆ.

ಫೆರಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?

– ಗಂಟಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಥೆರಾಕ್ಸಿನ್ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ?

ಅಯೋಡಿನ್

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು PDF | General Science Questions And Answers In Kannada PDF Best No1 PDF

Science Questions And Answers In Kannada PDF

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು PDF | General Science Questions And Answers In Kannada PDF Best No1 PDF

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಓದಿ ….

ಕನ್ನಡ ಜಿಕೆ ಕೋಶನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ KAS,PDO,FAD,SDA,PSI,PC,RAILWAYS,BANKING ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನುವುದರಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಓದಿ …

FAQ

ಸೆರಿಬ್ರಮ್‌ನ ಕೆಲಸ?

– ವಿವೇಕ, ಆಲೋಚನೆ, ಆಲಿಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಶ, ಕದಲಿಕೆ, ಪ್ರೇರಣೆ

ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್‌ನ ಕಾರ್ಯ?

ನಡೆಯುವುದು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಓಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

general science questions and answers in kannada pdf

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *