Bestie ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ । Bestie Meaning In Kannada

Bestie Meaning In Kannada

ಬೆಸ್ಟಿ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ,Bestie Meaning In Kannada, Bestie In Kannada Meaning, ಬೆಸ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪದದ ವಿವರಣೆ ಅರ್ಥ, Meaning Bestie In Kannada

Bestie Meaning In Kannada

ಬೆಸ್ಟಿ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಬೆಸ್ಟಿ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ

Bestie – ಆತ್ಮೀಯ

ನಾಮಪದ : noun

 • ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಸ್ನೇಹಿತೆ
 • ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ
 • ಜೀವನ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರು
 • ಒಬ್ಬರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಗೆಳತಿ
 • ಗೆಳಯ
 • ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ
 • ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ

ಬೆಸ್ಟಿ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

photo 2023 04 19 23 33 24

“ಬೆಸ್ಟಿ” ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದವಾಗಿದೆ.

“ಬೆಸ್ಟಿ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಜನರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *