ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ | Diversity Meaning In Kannada

diversity meaning in kannada full information

Diversity Meaning In Kannada, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ , Diversity Meaning Kannada, Diversity Kannada Meaning, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

Diversity Meaning In Kannada

ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Spardhavani Telegram
ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ 1

ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Diversity Meaning :- ವಿವಿಧತೆ (ವಿವಿಧತೆ) ಪದವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿದೆ.

oun

diversity committee ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿ
diversity studies ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
diversity visa ವಿವಿಧ ವೀಸಾ
diversity branches ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳು
diversity convention ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಾವೇಶ
diversity award ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

diversity programs ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
diversity initiatives ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
diversity exists ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ
diversity conservation ವೈವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

ವಿವರಣೆ : Explanation

“ವಿವಿಧತೆ” ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾತೀಯತೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಜಾತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧತೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ತ್ವವೂ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಜನಾಂಗ, ಕೌಲಿತಿ, ಜಾತೀಯತೆ, ಲಿಂಗ, ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪುಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅನುಭವಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ “ವಿವಿಧತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ವಿವಿಧತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜೀವನಾನುಭವಗಳು, ಭಾಷೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಧರ್ಮ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿವಿಧತೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳು, ವರ್ಣಗಳು, ಮತಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಶೈಲಿಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಲಿಂಗಾಂಗ ಭೇದಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಕನ್ನಡ ಜಿಕೆ ಕೋಶನ್

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *