ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Kanakadasa Jayanthi Quotes in Kannada Images wishes

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು | Kanakadasa Jayanthi Wishes in Kannada Best No1 Quotes in Kannada

Kanakadasa Jayanthi Wishes in Kannada , kanakadasa jayanthi quotes in kannada , kanakadasa jayanthi shubhashayagalu , happy kanakadasa jayanthi in kannada

Kanakadasa Jayanthi Wishes in Kannada

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

Kanakadasa Jayanthi Shubhashayagalu

ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ
ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ, ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ
ನೀ ದೇಹದೊಳಗೊ, ನಿನ್ನೊಳು ದೇಹವೂ

kanakadasa jayanthi wishes in kannada
kanakadasa jayanthi wishes in kannada
kanakadasa jayanthi quotes in kannada
kanakadasa jayanthi quotes in kannada

ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ, ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಘ್ರಾಣದೊಳಗೊ
ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯ
ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗೆ

kanakadasa jayanthi images in kannada
kanakadasa jayanthi images in kannada

ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ
ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ
ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ

kanakadasa jayanthi shubhashayagalu
kanakadasa jayanthi shubhashayagalu

ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ಇರಬಹುದು
ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು

kanakadasa jayanthi shubhashayagalu
kanakadasa jayanthi shubhashayagalu

ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲೂ ಬಹುದು
ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲೂ ಬಹುದು
ರಾಯ ತಾ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನೇ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಾಯಜ ಪಿತ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು

happy kanakadasa jayanthi in kannada
happy kanakadasa jayanthi in kannada

ಪ್ರಾಣವ ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು
ಮಾನದಲಿ ಮನವ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು
ಜಾಣ ನಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ
ಜಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಅರೆಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗ

happy kanakadasa jayanthi in kannada
happy kanakadasa jayanthi in kannada
happy kanakadasa jayanthi
happy kanakadasa jayanthi
download 9
download
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ, ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ
ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೊ, ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ

happy kanakadasa jayanti
happy kanakadasa jayanti
kanakadasa jayanti wishes in kannada
kanakadasa jayanti wishes in kannada
kanakadasa jayanthi wishes in kannada
kanakadasa jayanthi wishes in kannada
kanakadasa jayanthi quotes in kannada
kanakadasa jayanthi quotes in kannada
images 4 1
images 5 1
images 6 1
images 7 2

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ, ಸಕ್ಕರೆಯು ಸವಿಯೊಳಗೊ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೆರಡು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸಿನೊಳಗೊ, ಮನಸು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸುಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ

istockphoto 1322277517 170667a
istockphoto 1346482204 170667a
kanakadasajayanthi ce5cec0 1606956755586 sc cmprsd 40
kanakadas wishes 1 1637419212
kanakadas wishes 2 1637419222
kanakadas wishes 3 1637419232 1
photo 1586967317360 98c36ced5d80

ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Quotes of Kanakdas in Kannada 2
ಕನಕದಾಸನುಡಿಗಳು 57b091d8 c8bd 4b2e 979a c5baea2e7131 b6e80194 9eb4 489b 9ac8 57a9d64e661f cmprsd 40

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *