ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada

ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada

baby girl names in kannada , kannada baby girl names a to z, twins baby boy and girl names in kannada, best baby girl names in kannada, 100 ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು, hudugiyara hesaru kannada

Baby Girl Names In Kannada

Spardhavani Telegram
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada
 1. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ (Aakaanksha) – Desire
 2. ಆನಂದಿತಾ (Aanandita) – Joyful
 3. ಆರ್ಯಾ (Arya) – Noble
 4. ಅಭಿಗ್ಯ (Abhigya) – Expert, Skilled
 5. ಅಭಿನಿತಾ (Abhinitha) – Actress
 6. ಅಭಿರಾಮಿ (Abhirami) – Pleasing
 7. ಅಭಿರುಚಿ (Abhiruchi) – Interest, Liking
 8. ಅನವದ್ಯ (Anvadya) – Beyond Comparison
 9. ಅನಿಕ (Anika) – Grace
 10. ಅನಿಶ (Anish) – Lord Vishnu
 11. ಅನುಭವಿನಿ (Anubhavini) – Experiencer
 12. ಅರುಣ (Aruna) – Dawn
 13. ಅಶ್ವಿನಿ (Ashwini) – Name of a star
 14. ಭಾವಿಷ್ಯ (Bhavishya) – Future
 15. ಭೂಮಿಕ (Bhumika) – Role
 16. ಛವಿ (Chhavi) – Image, Radiance
 17. ಚೇತನ (Chetana) – Consciousness
 18. ಚಿತ್ರಾ (Chitra) – Picture, Painting
 19. ದಿವ್ಯ (Divya) – Divine, Heavenly
 20. ದಿಯಾ (Diya) – Lamp, Light
 21. ಧಾರಾ (Dhara) – Earth, Flow
 22. ದೀಪಿಕ (Deepika) – Lamp, Illuminating
 23. ಈಶಾನಿ (Eeshani) – Consort of Lord Shiva
 24. ಇಶಾ (Isha) – Goddess Parvati
 25. ಫಲಕ (Phalak) – Sky, Orbit
 26. ಫಿನ್ನ (Finn) – Fair, White
 27. ಗೌರಿ (Gauri) – Goddess Parvati
 28. ಗೀತಾ (Geeta) – Holy Book, Song
 29. ಹಾಸಿನಿ (Hasini) – Pleasant, Happy
 30. ಹರ್ಷಿತಾ (Harshita) – Happy
 31. ಹಂಸಿಕಾ (Hansika) – Swan
 32. ಹೀತ (Heet) – Love, Affection
 33. ಇಶ್ವರಿ (Ishvari) – Goddess
 34. ಜಾಹ್ನವಿ (Jahnavi) – River Ganga
 35. ಜಯಾ (Jaya) – Victorious
 36. ಕಾವ್ಯ (Kaavya) – Poem
 37. ಕಲಾ (Kala) – Art, Talent
 38. ಕಾಜಲ (Kajal) – Kohl, Eyeliner
 39. ಕಾವ್ಯಾ (Kaavya) – Poetry
 40. ಕಾವ್ಯಾ (Kavya) – Poem, Poetry
 41. ಲವನಿ (Lavani) – Graceful, Melodious
 42. ಮಾಯಾ (Maya) – Illusion, Goddess Durga
 43. ಮೃದುಲ (Mridul) – Gentle, Soft
 44. ಮೀನಾಕ್ಷಿ (Meenakshi) – Fish-eyed, Goddess Parvati
 45. ಮೇಘನ (Meghana) – Cloud
 46. ಮನಸ್ವಿನಿ (Manaswini) – Self-respecting
 47. ಮೇಘನಾ (Meghana) – Cloud-like
 48. ಮೌನಿಕಾ (Maunika) – Silent
 49. ಮೀರಾ (Meera) – Devotee of Lord Krishna
 50. ಮೇಘಾನ (Meghan) – Pearl
 51. ನವ್ಯ (Navya) – New, Young
 52. ನಿಧಿ (Nidhi) – Treasure, Wealth
 53. ನಯನ (Nayan) – Eye
 54. ನಿತ್ಯ (Nitya) – Eternal, Constant
 55. ನಿತಾ (Nita) – Moral, Guided
 56. ನೀಲಿಮಾ (Neelima) – Blue
 57. ನಿಧಿನ್ (Nidhin) – Treasure
 58. ನಾಮಿತ (Namita) – Humble, Respectful
 59. ಪ್ರೀತಿ (Preeti) – Love, Affection
 60. ಪ್ರಿಯಾ (Priya) – Beloved
 61. ಪೂಜಾ (Puja) – Worship
 62. ಪ್ರತಿಭಾ (Pratibha) – Talent, Brilliance
 63. ಪೂಜಿತ (Poojitha) – Revered, Adored
 64. ರಾಗಿನಿ (Ragini) – Melody
 65. ರಾಜೇಶ್ವರಿ (Rajeshwari) – Goddess Parvati
 66. ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ (Rajyashri) – Royalty, Prosperity
 67. ರತಿ (Rati) – Love,
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada

100+ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ರಾಧಿಕಾ (Radhika) – Successful, Prosperous
 2. ರೇವತಿ (Revathi) – Prosperity
 3. ರೀತ (Reet) – Tradition, Culture
 4. ರೋಹಿಣಿ (Rohini) – A star, Name of a constellation
 5. ಸಂಗೀತಾ (Sangeetha) – Music
 6. ಸಾರ್ವಭೌಮ (Sarvabhaum) – Universal, Ruler of all
 7. ಸಾವಿತ್ರಿ (Savitri) – Goddess Saraswati
 8. ಸಹನಾ (Sahana) – Patience, Tolerance
 9. ಸೀತಾ (Seetha) – Wife of Lord Rama
 10. ಸೀಮಂತಿನಿ (Seemantini) – Parting line of hair
 11. ಶ್ರವಣಿ (Shravani) – Born in the month of Shravana
 12. ಶ್ರೇಯ (Shreya) – Auspicious, Lucky
 13. ಶ್ರೀಯ (Shriya) – Prosperity, Auspicious
 14. ಶ್ರುತಿ (Shruti) – Vedas, Hearing
 15. ಶ್ರುತಿಕ (Shrutika) – Sound, Lyrics
 16. ಸಿಂಧುರ (Sindhu) – Ocean, River
 17. ಸಿಂಧುರಾ (Sindhura) – Vermilion, Sacred red powder
 18. ಸ್ನೇಹ (Sneha) – Affection, Love
 19. ಸೌಮ್ಯ (Soumya) – Gentle, Calm
 20. ಸೌರಭ (Saurobh) – Fragrance
 21. ತಾರಾ (Tara) – Star
 22. ತನ್ವಿ (Tanvi) – Slender, Beautiful
 23. ತನ್ಯ (Tanya) – Fairy Queen
 24. ತನಯಾ (Tanya) – Daughter
 25. ತನ್ಮಯಾ (Tanmaya) – Absorbed, Engrossed
 26. ತೃಪ್ತಿ (Tripti) – Satisfaction
 27. ತ್ರಿಶಾ (Trisha) – Thirst, Desire
 28. ತ್ವಿಷಾ (Tvesha) – Brightness, Brilliance
 29. ವರ್ಷಿನಿ (Varshini) – Rain
 30. ವಸುಂಧರಾ (Vasundhara) – Earth, Goddess of Earth
 31. ವಾಣಿ (Vaani) – Speech, Language
 32. ವಿದ್ಯಾ (Vidya) – Knowledge, Wisdom
 33. ವೇದಿಕಾ (Vedika) – Altar, Stage
 34. ಮಾಯಾ (Maya) – Illusion, Goddess Durga
 35. ಮೃದುಲ (Mridul) – Gentle, Soft
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada
ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

1 thoughts on “ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು | Baby Girl Names In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *