ಅಬೌಟ್ (About) ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ । About Meaning In Kannada

About Meaning In Kannada

About Meaning In Kannada, ಅಬೌಟ್ (About) ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ , kannada About Meaning , About in kannada Meaning, About kannada Meaning, ಅಬೌಟ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ, About Meaning English to Kannada and kannada to english translate

About Meaning In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ (About) ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಅಬೌಟ್ (About) ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್

About :- “ಅರ್ಥ”

ಅಬೌಟ್ (About) ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಅರ್ಥ”, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ “ಅರ್ಥ” (“ಅರ್ಥ” ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. “ಅರ್ಥ” (ಅರ್ಥ) ಒಂದು ಪದ, ಪದಗುಚ್ಛ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಹತ್ವ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, “ಅರ್ಥ” (ಅರ್ಥ) ಎಂಬುದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಹುಮುಖ ಪದವಾಗಿದೆ.

About Meaning In Kannada
About Meaning In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *