ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ । PM Kisan Helpline Number Karnataka

ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada

pm kisan helpline number karnataka , ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ,ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ 2022 , Pm kisan yojana kannada

PM Kisan Helpline Number Karnataka

ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Spardhavani Telegram
ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada
ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ

  • ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ. 100 ಅನುಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.6000/- ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಯೋಜನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಪತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು.
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಢಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಅನರ್ಹ ವರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada
ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:- ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ:- ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪಿ. ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ । PM Kisan Helpline Number Karnataka Best No1 Information In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *