ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | Indian Agricultural Research Institute In Kannada

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು । Indian Agricultural Research Institute In Kannada Best No1 Information

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Indian Agricultural Research Institute , indian agricultural research institute kannada , ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, indian agricultural research institute in kannada

Indian Agricultural Research Institute In Kannada

Spardhavani Telegram

 

ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಐಸಿಎಆರ್ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರರು.

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು । Indian Agricultural Research Institute In Kannada Best No1 Information
ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು । Indian Agricultural Research Institute In Kannada Best No1 Information

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ – ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು । Indian Agricultural Research Institute In Kannada Best No1 Information

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ  ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಕೇಂದ್ರಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ( ಹರಿಯಾಣ )
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಲ್ ( ಹರಿಯಾಣ )
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜಾತ್‌ನಗರ ( ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ )
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ( ಕೇರಳ )
ಭಾರತೀಯ ಮೇವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೇವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಝಾನ್ಸಿ ( ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ )
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ( ಕೇರಳ )
ಭಾರತೀಯ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಲ್ ( ಹರಿಯಾಣ )
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆ  ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆನಾಗ್ಪುರ ನಾಗ್ಪುರ ( ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ )
ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೇಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇಲಂಪುರ್ ( ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ )
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೂಪಾಲ್ ( ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ )

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು । Indian Agricultural Research Institute In Kannada Best No1 Information

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ :-

1 thoughts on “ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | Indian Agricultural Research Institute In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *