gk questions and answers in kannada | ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ

gk questions and answers in kannada | ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ

gk questions and answers in kannada, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ, SDA, FDA GK in kannada samanya jnana, gktoday kannada & current affairs with quiz

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ತಯಾರಾಗಿರುವುದು?

gk questions and answers in kannada

 • ತಾಮ್ರ
 • ಸೀಸ
 • ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್
 • ಪಾದರಸ

ಋತುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ…

 • ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ
 • ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ದೂರ
 • ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮತಳಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾಲಿಕೆ
 • ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು – – – …ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ?

 • ಲೋಕಸಭೆ ಸಭಾಪತಿ
 • ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
 • ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಯಾರು ?

 • ಸಮುದ್ರಗುಪ್ಪ
 • ಹರಿಸೇನ
 • ರವಿಕೀರ್ತಿ
 • ಕೌಟಿಲ್ಯ

ವಿದ್ಯುತ್ ನ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತದ್ದು?

 • ಓ ಹೆಚ್ ಎಂ
 • ಆಂಪ್ರಿಯರ್
 • ಹರ್ಟ್ ಜ್
 • ವೋಲ್ಟ್

ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ ಟಿ ಇ)ಕಾಯ್ದೆ – ….ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ?

 • 6-14 ವರ್ಷಗಳು
 • 0 – 6 ವರ್ಷಗಳು
 • 0 – 14 ವರ್ಷಗಳು
 • 6- 18ವರ್ಷಗಳು

ಪಂಪನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • 2 ದೇವರಾಯ
 • 2 ಅರಿಕೇಸರಿ
 • 1 ಬಲ್ಲಾಳ
 • 1 ನರಸಿಂಹ

ಪಂಪನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ….?

 • ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ
 • ರಾಮನಾಥ
 • ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
 • ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆ

ಪಂಪ ಯಾವ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಹೊಯ್ಸಳ
 • ವಿಜಯನಗರ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು
 • ಚಾಲುಕ್ಯ

ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • 2 ದೇವರಾಯ
 • 2 ಪುಲಿಕೇಶಿ
 • 1 ಬಲ್ಲಾಳ
 • ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಮಂಜರಿ
 • ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ
 • ರಾಮ ನಾಥ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರ

ರನ್ನ ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಇರವ ಬೆಡoಗ
 • 1 ಬಲ್ಲಾಳ
 • ಕೃಷದೇವರಾಯ
 • ರಕ್ಕಸ ಗಂಗ

ನ್ನನಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

ರನ್ನನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ
 • ಮಲ್ಲಿಕಾತನ ಪುರಾಣ
 • ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
 • ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ

ನಾಗಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…

 • 2 ಬಲ್ಲಾಳ
 • 3 ಬಲ್ಲಾಳ
 • 1 ಬಲ್ಲಾಳ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವ ರಾಯ

ನಾಗಚಂದ್ರ ಯಾವ ಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಹೊಯ್ಸಳ
 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಕೆಳದಿ

ನಾಗಚಂದ್ರನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ
 • ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
 • ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆ
 • ಆದಿನಾಥ ಪುರಾಣ

ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ಐಹೊಳೆ
 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ

ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು…?

 • ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ
 • ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಯ
 • 2 ದೇವರಾಯ
 • 1 ಹರಿಹರ

Read More Click Here……….

ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣರಾಯ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ದೀಪ
 • ವಿಜಯ ನಗರ ಮರೆತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ
 • ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚರಿತೆ

ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಯಿತ್ರೆ…?

 • ಕೆಳದಿ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ಗಂಗರು
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ

ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ದೊಡ್ಡ ದೇವ ರಾಯ ಒಡೆಯ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ
 • ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ
 • ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ

ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಹದಿ ಬದೆಯ ಧರ್ಮ
 • ಮಲ್ಲಿಕಾತನ ಪುರಾಣ
 • ರಾಮ ನಾಥ ಚರಿತೆ
 • ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ

ರಾಘವಾಂಕ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ..?

 • ಹೊಯ್ಸಳ
 • ಐಹೊಳೆ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ

ರಾಘವಾಂಕನಿಗೇ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • 2 ನರಸಿಂಹ
 • 1 ನರಸಿಂಹ
 • 1 ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ
 • 2 ವಿಕಾಮಾಡಿತ್ಯ

ರಾಘವಾಂಕನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..

 • ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೀಮಾಂಸೆ
 • ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ
 • ರಾಮನಾಥ ಪುರಾಣ
 • ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ

ಜನ್ನನು ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಹೊಯ್ಸಳ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ

ಜನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • 2 ವೀರಬಲ್ಲಾಳ
 • 02 ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
 • 2 ನರಸಿಂಹ
 • 2 ಪುಲಿಕೇಶಿ

ಜನ್ನನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ
 • ಪ್ರಭುಲಿಗಲೀಲೆ
 • ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ
 • ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆ

ಚಾಮರಸ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ಐಹೊಳೆ

ಚಾಮರಸನಿಗೇ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • 2 ದೇವರಾಯ
 • ಪ್ರೌಡ ದೇವರಾಯ
 • ಗಜಬೇಟೆ ಗಾರ
 • ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸರಿ
 • ಮೇಲಿನ 3 ಸರಿ

ಚಾಮರಸನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ
 • ರಾಮನತನ ಪುರಾಣ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • ಮಿತ್ರಮಿಂದ ಗೋವಿಂದ

ನಂಜುಂಡ ಕವಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ
 • ವಿಜಯ ನಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • 2 ದೇವರಾಯ

ನಂಜುಂಡ ಕವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಮಲ್ಲಿಕ ನಾಥನ ಪುರಾಣ
 • ಕಂಠೀರವ ವಿಜಯ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • ರಾಮನಾಥ ಚರಿತೆ

ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಹಂಪಿ
 • ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ

ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು..?

 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ
 • ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ
 • ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಯ
 • ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ

ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ವಿಜಯ
 • ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಬಿನ್ನಪಂ
 • ಮಿತ್ರ ಮಿಂದ ಗೋವಿಂದ
 • ಮಲ್ಲಿಕನಾಥನ ಪುರಾಣ

ತಿರುಮಲ ನಾಯಕ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ
 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು
 • ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ

ತಿರುಮಲ ನಾಯಕನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ದೊಡ್ಡ ದೇವ ರಾಯ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ
 • ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ
 • ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ

ತಿರುಮಲ ನಾಯಕನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪಾಂ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪಮ್
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ ವಂಶಾವಳಿ

ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ..?

 • ಕೆಳದಿ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ

ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ
 • ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ
 • ಮದಕರಿ ನಾಯಕ
 • ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ

ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ…?

 • ಕೆಳದಿನಾಯಕ ನೃಪ
 • ಕೆಳದಿ ನೃಪ ವಿಜಯo
 • ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ
 • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ

ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ…?

 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ
 • ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ
 • ವಿಜಯ ನಗರ
 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ

ಸಿoಗರಾರ್ಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಮಿತ್ರಮಿಂದ ಗೋವಿಂದ
 • ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಯ ವಂಶಾವಳಿ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲ

ಪೊನ್ನ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕವಿ..?

 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ
 • ಚಾಲುಕ್ಯ
 • ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ
 • ವಿಜಯ ನಗರ

ನಾಗವರ್ಮ ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು..?

 • ರಕ್ಕಸ ಗಂಗ
 • ರಾಕ್ಷಸ ಗಂಗಾ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • 1 ನರಸಿಂಹ

ನಾಗವರ್ಮನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ..?

 • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ
 • ಪಂಚತಂತ್ರ
 • ಮೇಲಿನ ಎರೆಡು
 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

sda fda gk in kannada

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ಜಯಸಿಂಹ
 • ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ
 • ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸರಿ
 • ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹ

ಶಾಂತಿನಾಥ ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು…?

 • ಭುವನೈಕ ಮಲ್ಲ
 • ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ
 • ಗಗನೈಕ ಮಲ್ಲ
 • ಜಯಸಿಂಹ

Read More Click Here……….

ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ಣೋತ್ತರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ-೦೨

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *