ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (Emergency) । Thurthu Paristhithi Mahiti in Kannada

ಭಾರತದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು । Emergency in Kannada

Emergency in Kannada, ಭಾರತದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮೊದಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, 356ನೇ ವಿಧಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಧಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರವಲು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರಾಳ ದಿನ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು, thurthu paristhithi mahiti in kannada

Emergency in Kannada

Spardhavani Telegram
 • ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 18 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 352 ರಿಂದ 360 ನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ತುರ್ತುಸ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ .

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 352 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧ, ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದಂಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 38 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ವಿವೇಚನೆ ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
 • ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 1 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
 • ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
 • ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಲೈವ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಬೇಕಾದ ನಿಬಂಧನೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 355 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಬಹುದು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 360 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
 • ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಇತರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
 • ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು 3 ವಿಧದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ . ! ) ರಾಷ್ಟ್ರತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( 352 ನೇ 2 ) ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( 356 ನೇ ವಿಧಿ ) 3 ) ಹಣಕಾಸುತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( 360 ನೇ ವಿಧಿ )
 • 360 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು .
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿದಾಗ ಮರುಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ20 ಮತ್ತು 21 ನೇ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹರಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ .
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್‌ನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅಕ್ರಮಣದಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .
ಭಾರತದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು । Emergency in Kannada
Emergency in Kannada
 • ಎಂದು ಮನಗಂಡರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 352 ನೇ ವಿಧಿ ಅನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು .
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ .

1 ) ಭಾರತ – ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ .26,1962 ರಿಂದ ಜ .10 , 1968 ರವರಗೆ )

2 ) ಭಾರತ – ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ( ಡಿ .3 , 1971 ರಿಂದ ಮಾ .27 , 1977 )

3 ) ‘ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( ಜೂ .26 , 1975 ರಿಂದ ಮಾ .21 , 1977 )

 • ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 355 ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .
 • ಸಂವಿಧಾನದ 356 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ .
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ .
 • ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ .
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು .

1 ) 19/03/1971 ರಿಂದ 20/03/1972 ( ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ )

2 ) 31/12/1977 ರಿಂದ 28/02/1978 ( ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ )

3 ) 21/04/989 ರಿಂದ 30/1/1989 ( ಎಸ್. ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ )

4 ] 10/10/1990 ರಿಂದ 17/10/1990 ( ವಿರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್ )

5] 09/10/2007 ರಿಂದ 11/11/2007 ( ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ )

6 ) 20/11/2007 ರಿಂದ 29/05/ 2008 ( ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ )

1975 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೇರಿದರು?

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ 1975ರ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ?

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *