ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada

ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada

basic words in kannada, ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು, basic kannada words pdf, 25 Basic Kannada Words You Should Know, ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು, kannada padagalu, kannada padagalu list

Basic Words In Kannada

Spardhavani Telegram

ಹೆಜ್ಜೆ (Hejje) – Step
ಮುಂಗು (Mungu) – Face
ಕಣ್ಣು (Kannu) – Eye
ಕಿವಿ (Kivi) – Ear
ಮೂಗು (Moogu) – Nose
ಬಾಯಿ (Bayi) – Mouth
ನಾಲಗೆ (Naalage) – Tongue
ಗಾತ್ರ (Gaathra) – Body
ಕೈ (Kai) – Hand
ಕಾಲು (Kaalu) – Leg
ಮಗು (Magu) – Child
ಮೊಗದ (Mogada) – Forehead
ಕೊರ (Kora) – Hair
ಹೊಟ್ಟೆ (Hotte) – Stomach
ಹೃದಯ (Hrudaya) – Heart
ಬೆರಳು (Beralu) – Finger
ಪಾದ (Paada) – Foot
ಕೋಣ (Kona) – Corner
ಬೀರು (Beeru) – Tree
ಹೂ (Hoo) – Flower

ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada
ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada

ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ (Hakki na mele) – On the bird
ಮೃಗ (Mruga) – Animal
ನದಿ (Nadi) – River
ಬೆಟ್ಟ (Bettt) – Hill
ದೇಶ (Desh) – Country
ನಗರ (Nagara) – City
ಊರು (Ooru) – Village
ಅಕ್ಕ (Akka) – Sister
ಅಣ್ಣ (Anna) – Brother
ಅಮ್ಮ (Amma) – Mother
ಅಪ್ಪ (Appa) – Father
ಗುರು (Guru) – Teacher
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (Vidhyarthi) – Student
ಕೆಲಸ (Kelas) – Work
ಹೊರಗೊಮ್ಮೆ (Horagomme) – Outside
ಒಳಗೊಮ್ಮೆ (Olagomme) – Inside
ಪುಸ್ತಕ (Pustaka) – Book
ಕಲಿ (Kali) – Learn
ಗೋಡೆ (Gode) – Wall

ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada
ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada

ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100

ಮಾಡು (Maadu) – Do
ಬೇಕು (Beku) – Want
ಬಂದು (Bandu) – Come
ಹೋಗು (Hogu) – Go
ನೋಡು (Nodu) – See
ಕೇಳು (Keluh) – Hear
ಹೇಳು (Helu) – Say
ಬರೆ (Bare) – Write
ನಡೆ (Nade) – Walk
ನಿಲ್ಲು (Nillu) – Stand
ಕುಡಿ (Kudi) – Drink
ತಿನ್ನು (Tinna) – Eat
ನಾನು (Nanu) – I
ನೀನು (Neenu) – You
ಅವನು (Avanu) – He
ಅವಳು (Avalu) – She
ಅದು (Adhu) – It
ಇದು (Idhu) – This
ಅದು (Adhu) – That
ಇಲ್ಲ (Illa) – No

Kannada Padagalu

ಹೌದು (Haudu) – Yes
ಎಲ್ಲಿ (Elli) – Where
ಯಾವಾಗ (Yaavaga) – When
ಹೇಗೆ (Hege) – How
ಏನು (Enu) – What
ಎಷ್ಟು (Estu) – How much
ಯಾರು (Yaaru) – Who
ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (Nanu baruttiddene) – I am coming
ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (Nanu hoguttiddene) – I am going
ಅಲ್ಲಿ (Alli) – There
ಇಲ್ಲಿ (Illi) – Here
ಎಷ್ಟೋ (Esto) – Many
ಕಡಿಮೆ (Kadime) – Few
ಮೇಲೆ (Mele) – On
ಕೆಳಗೆ (Kelage) – Under
ಹೊರಗೆ (Horage) – Outside
ಒಳಗೆ (Olage) – Inside
ಸಹಾಯ (Sahaya) – Help
ಕೇಳಿ (Keli) – Ask
ಸಾಕು (Saku) – Enough

ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada
ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು । Basic Words In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 to 100

1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಷ್ಟುತ್ವ ಸಂಧಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *