ಮೌರ್ಯ ಸಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು । ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ

ಮೌರ್ಯ ಸಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು । ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ   ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳ :- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇಲುಕಸ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ನ

2,544 total views, no views today

Read more

ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ | General Knowledge of History

ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  (General Knowledge of History) ಇತಿಹಾಸ ದ ಚುಟುಕು ಪರಿಚಯ ಇತಿಹಾಸ (ಹಿಸ್ತೋರಿ) ಪದವುಗ್ರೀಕ್’ನ “ಹಿಸ್ತೋರಿಯ” ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. “ಹಿಸ್ಟೊರಿಯ” ಪದದ ಅರ್ಥ

4,224 total views, no views today

Read more

History

ಇತಿಹಾಸ (History) •1453 – ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರಿಂದ ಕಾನಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ವಶ •1498 – ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಭಾರತದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಆಗಮನ •1757 – ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ (ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ್

329 total views, no views today

Read more

This site is protected by wp-copyrightpro.com