ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ

ಜನನ :  1886

ಸ್ಥಳ: ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನಕೆರೆ   

ತಂದೆ:  ರಾಮಚಂದ್ರ   ತಾಯಿ :  ಅಂಬಿಕಾ  

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ   ಬೇಂದ್ರೆ

ಕಾವ್ಯನಾಮ:  ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ 

ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ  ನಾಕುತಂತಿ - ( 1973 )  

ಪೂರ್ತಿ ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪೂರ್ತಿ ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ