ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಗುತ್ತಿದೀಯಾ? Best 10+ Positive Motivational Quotes In Kannada

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಗುತ್ತಿದೀಯಾ? Best 10+ Positive Motivational Quotes In Kannada

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

Positive Motivational Quotes In Kannada

Spardhavani Telegram

ಆಶಾವಾದಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಆಶಾವಾದಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೋಲುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಗುವಿನಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ, ನೋವಿನಿಂದ ಉತ್ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲು ನೋವುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ…

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಆಟ, ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲಬಾರದೆಂಬ ಭಯ ಇದ್ದರೆ, ಸೋತವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಿರುತ್ತದೆ.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಮ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಗು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸುಖದ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಸೋಲುಗಳನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮುನ್ನಡಿ

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

positive motivational quotes in kannada, Baduku kannada quotes, Beautiful thoughts In Kannada, Nambike Quotes In Kannada, Best Motivational Quotes In Kannada , Motivational Quotes In Kannada, ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Success Quotes In Kannada …

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *