Nudigattugalu in Kannada | ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

Nudigattugalu in Kannada | ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

Nudigattugalu in Kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, 500 ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳುಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು pdf, nudigattu in kannada, notes, information, grammar, gk

Nudigattugalu in Kannada

ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ: ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು .

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು : ಬಹಳ ಭಯ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು .

ಅಂತರ್ಲಾಗ ಹಾಕು : ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡು .

ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ : ಮೊದಲ ಮರ್ಯಾದೆ .

ಅಗ್ರಪೀಠ : ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ; ಮೊದಲ ಮರ್ಯಾದೆ .

ಅಗ್ರವೀಳ್ಯ : ಮೊದಲ ಮರ್ಯಾದೆ .

ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದ್ದು : ಬಹಳ ಹಳೆಯದು .

ಅಜ್ಜಿಕತೆ : ಕಟ್ಟುಕತೆ .

ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸು : ಹೊಗಳಿ ಉಬ್ಬಿಸು .

ಅಡಕೆ ಕೊಡು : ಬೀಳ್ಕೊಡು .

ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿ : ಕೆಟ್ಟಚಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು .

ಅನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು : ಜೀವನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸು ,

ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಹಾಕು : ಜೀವನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡು .

ಅನ್ನದ ದಾರಿ : ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗ .

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮೆ : ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ,

ಅರೆದು ಕುಡಿಸು : ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡು .

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡು : ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ನೂಕು .

ಅವತಾರ ಮುಗಿ : ಶಕ್ತಿ , ಪ್ರಭಾವ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ ತೀರ ತಗ್ಗಿ ಹೋಗು ; ಸಾಯು .

ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ : ನಕಲಿ ವೈದ್ಯ .

ಅಳಿಲುಸೇವೆ : ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪಸೇವೆ .

ಅಳೆದು ಸುರಿದು : ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸಿ .

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಇಡು : ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರು : ಅತ್ಯಾನಂದಪಡು .

ಆಕಾಶಕ್ಕೇರು : ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದಪಡು ; ಜಂಬ ಮಾಡು

ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರು : ದೊಡ್ಡಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು .

ಆಟ ನಡೆ : ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು

ಆಹುತಿಯಾಗು : ಬಲಿಯಾಗು ; ನಾಶಹೊಂದು .

ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನು : ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳು

ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು


ಇಕ್ಕಳ ಹಾಕು : ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡು ,

ಇತಿಶ್ರೀ : ಮುಕ್ತಾಯ ; ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಡದಿರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡದಿರು . ಇಹಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸು : ಸಾಯು

ಉಕ್ಕಿನ ಕಡಲೆ : ತುಂಬ ಗಹನವಾದ ಸಂಗತಿ ; ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿನವಾದ ವಿಷಯ .

ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ : ಚೆಲುವ ; ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಆಲಸ್ಯ ದಿಂದಿರುವವನು .

ಉಪ್ಪಿಡು : ಅನ್ನಹಾಕು ; ಕಾಪಾಡು .

ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲ : ನೀರಸವಾದುದು ; ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು .

ಉಪ್ಪುಖಾರ ಹಚ್ಚು : ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸು .

ಉಭಯಸಂಕಟ : ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ .

ಉರಿದುಬೀಳು : ಬಹುವಾಗಿ ರೇಗು .

ಉರಿ ಹೊತ್ತಿಸು : ತುಂಬ ರೇಗಿಸು ; ವೈಷಮ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸು .

ಎಂಜಲಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡು : ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗು .

ಎಂಜಲುಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಓಡಿಸದವ : ಜಿಪುಣ ,

ಎಕ್ಕಹುಟ್ಟಿಹೋಗು : ಹಾಳಾಗು .

ಎಡವಿದ ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತದಿರು : ಸೋಮಾರಿಯಾಗು .

ಎತ್ತಂಗಡಿಯಾಗು : ವರ್ಗವಾಗು ; ದಿವಾಳಿ ತೆಗೆ

ಎತ್ತಿದ ಕೈ : ಪ್ರವೀಣ .

ಎತ್ತಿದವರ ಕೈಗೂಸು : ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವ .

ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು : ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು

ಎದೆಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು : ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳು

ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳು : ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು .

ಎದೆತುಂಬಿಬರು : ಭಾವೋದ್ವೇಗವುಂಟಾಗು .

ಎದೆಭಾರವಾಗು : ದುಃಖವಾಗು .

ಎದೆಮಾಡು : ಸಾಹಸಮಾಡು .

ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಇಳಿ : ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗು .

ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು : ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ; ಅತಿ ಅವಸರ ಪಡಿಸು

500 ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳುಕನ್ನಡ

ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲ : ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ

ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗು : ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು .

ಕಂತಪುರಾಣ : ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ .

ಕಂತೆಬಿಚ್ಚು : ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗು .

ಕಂಬಕೀಳು : ಓಡಿಹೋಗು . ಕಗ್ಗಂಟು : ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ .

ಕಚ್ಚೆಕಟ್ಟು : ಸಿದ್ಧನಾಗು .

ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ : ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದು .

ಕಟ್ಟಿಡು : ಮಾಸಲಾಗಿಡು ; ಬದಿಗಿರಿಸು .

ಕಟ್ಟುಕತೆ : ಸುಳ್ಳುಮಾತು ; ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಸಂಗ .

ಕಟ್ಟೆಪುರಾಣ : ಕಾಡುಹರಟೆ ; ವ್ಯರ್ಥಚರ್ಚೆ .

ಕಡಿದು ತೋರಣಕಟ್ಟು : ಶಿಕ್ಷಿಸು .

ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು : ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು .

ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿ : ಕರೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಲ್ಲು , ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗು .

ಕಣ್ಣಾಡಿಸು : ಸ್ಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು ; ಮೇಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡು .

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚು : ಮೋಸಮಾಡು .

ಕಣ್ಣಿಗೆಹಬ್ಬವಾಗು : ( ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ) ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗು .

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆ : ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು .

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನೋಡು : ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹುಡುಕು ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು .

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡು : ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡು .

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬರು : ಬಹಳ ಯಾತನೆಯಾಗು : ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡು .

ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಂಡಕಾರು : ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು .

ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆ : ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸು .

ಕಣ್ಣುಕಣ್ಣು ಬಿಡು : ಮಿಡುಕಾಡು ; ಒದ್ದಾಡು ; ಪರದಾಡು .

ಕಣ್ಣುಕೀಳು : ನೋಟವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬದಲಿಸು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಡಮಾಡು :

ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು . ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗು : ಕೋಪವುಂಟಾಗು .

ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳು : ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗು .

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ……..

ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಲೇಖನಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಇತರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *