Kannada Nudigattugalu Examples | ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆ

kannada nudigattugalu examples

Kannada Nudigattugalu Examples | ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ

nudigattugalu in kannada language examples, kannada nudigattugalu, nudigattu kannada nudigattugalu examples, kannada nudigattugalu examples

Kannada Nudigattugalu Examples

Spardhavani Telegram

ನೀಡುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ : – ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಬ್ದ . ಚಾಡಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವನು
ಎರಡು ಬಗೆ : – ದ್ರೋಹವನ್ನು ಚಿಂತಿಸು , ಭೇದ ಮಾಡು
 ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು
 ಅಂತರ್ಲಾಗ ಹಾಕು – ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು
ಅಜ್ಜಿಕತೆ – ಕಟ್ಟುಕತೆ
ಅಡ್ಡಕ್ಕೇರಿಸು – ಹೊಗಳಿ ಉಬ್ಬಿಸು
 ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿ – ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು
 ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕು : – ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳು ಮಾಡು
ಅಮಾಸ್ಯೆಗೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮೆ : – ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ
 ಅರೆದು ಕೂಡಿಸು  : – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ  ಹೇಳಿಕೊಡು
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು : – ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ನೂಕು
ಅಳಿಲು ಸೇವೆ : – ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪಸೇವೆ
ಉಭಯ ಸಂಕಟ : – ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ
 ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು : – ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹೇಳು
ಎಡವಿದ ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತದಿರು : – ಸೋಮಾರಿಯಾಗು
ಎದೆ ಭಾರವಾಗು – ದುಃಖವಾಗು

kannada nudigattugalu examples

ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಹೇಳು – ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು
ಎಳ್ಳಷ್ಟು : – ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಏಳು ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದವ : -ಬಹಳ ಅನುಭವ ಶಾಲಿ
 ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ : – ಅವಸರ ಪಡುವವ
ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವವ
ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಇಳಿ : – ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗು
ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡು : -ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣವನ್ನು ಕಡಿದು ಕೊಳ್ಳು
ಒಡಕು ಬಾಯಿ : – ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆಡುವವ
kannada nudigattugalu examples
kannada nudigattugalu examples
ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚು : – ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸು
ಕಂತೆಪುರಾಣ : – ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ
ಕಂಬಿ ಕೀಳು : – ಓಡಿಹೋಗು
ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟು : – ಸಿದ್ಧನಾಗು
ಕಟ್ಟು ಕತೆ : – ಸುಳು ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಸಂಗ
ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗು : – ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು : – ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚು : – ಮೋಸಮಾಡು
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಹಾಕಿ ನೋಡು : – ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು
ಕಣ್ಣಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆ : – ಬಹಳ ದುಃಖ , ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು
ಕಣ್ಣುತಾಗು : – ದೃಷ್ಟಿಯಾಗು
ಕಣ್ಮಣಿ – ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದುದ್ದು
ಕತ್ತಿಮಸೆ – ಹಗೆ ಸಾಧಿಸು
ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ – ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು
ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ :  ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ : – ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯ
ಕಲ್ಲು ಹಾಕು : – ವಿಘ್ನ ಉಂಟುಮಾಡು
ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು : – ಓಡು ಕಿಡಿಕಾರು
 ಕಿಡಿಕಾರು : ಉರಿದು ಬೀಳು
ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ | Kannada Nudigattugalu Examples Best No1 Information
Nudigattugalu Examples Best No1 Information
ಕಿವಿ ಕಚ್ಚು : ಚಾಡಿ ಹೇಳು
 ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯ : ಮೋಸ ಮಾಡು , ವಿಶ್ವಾಸ ಘಾತಮಾಡು
ಕೂಪ ಮಂಡೂಪ : ಲೋಕಾನುಭಾವವಿಲ್ಲದವ
100 ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು in kannada
ಕೈ ಕೊಡು :  ಮೋಸ ಮಾಡು
 ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡು : ಲಂಚ ಕೊಡು
ಗಂಟು ಕಟ್ಟು :  ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗು
ಗಂಟು ತಿನ್ನು :  ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡು 
ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆ

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆ

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ | Kannada Nudigattugalu Examples Best No1 Information
ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ 

nudigattugalu in kannada language examples

ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡು – ಸಣ್ಣದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೇಳು
ಟೋಪಿ ಹಾಕು – ಮೋಸಮಾಡು
ತಣ್ಣೀರೆರಚು ಉತ್ಸಾಹ -ಭಂಗ ಮಾಡು
ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸು -ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರು , ಜಾರಿಕೊಳ್ಳು
ತಲೆಯಿಲ್ಲ – ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ
ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ – ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ
ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು – ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು
ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು –  ಅವ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡು
ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಭಾರ – ನಿಷಯೋಜಕ
ಮಂಕುಬೂದಿ ಹೆರಚು – ಮರಳು ಮಾಡು
ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡು- ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡು 
ಮೈಯಲ್ಲಾ ಕಿವಿಯಾಗು – ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಳು
ರೈಲು ಬಿಡು – ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ :

ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಯಣ್ ಸಂಧಿ

ವಿಸರ್ಗಸಂಧಿ

ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

ಷ್ಟುತ್ವ ಸಂಧಿ

1 thoughts on “Kannada Nudigattugalu Examples | ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *