ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಉತ್ತರ | Kalika Chetarike in Kannada

Kalika Chetarike in Kannada 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ, Kalika Chetarike in Kannada, ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್, Notes, Kalika Chetarike in Kannada Pdf Download, 1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ Kalika Chetarike Teachers Handbook Pdf, Kalika Chetarike Lesson Plan Worksheet in Kannada

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ DSERT Pdf Download

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ |  Kalika Chetarike Best No1 Information
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕನ್ನಡ

ಇದು ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಕಾಫಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದುಇಡೀ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಲಿಕಾ ನಷ್ಟವನ್ನುಭರಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ |  Kalika Chetarike Best No1 Information
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ | Kalika Chetarike Best No1 Information

1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ Kalika Chetarike in Kannada

ಕ್ರ.ಸಂ. ತರಗತಿ  ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೈಪಿಡಿ ಕಲಿಕಾ‌ ಹಾಳೆಗಳು
 011ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಗಣಿತವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶನಿಪುಣ್‌ ಭಾರತ್
 021ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownload
 031ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownload
 042ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownload
 052ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownload
 063ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownload
 073ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownload
 084ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 094ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 104ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 114ನೇ ತರಗತಿಪ‌.ಅಧ್ಯಯನDownloadDownload
 125ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 135ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 145ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 155ನೇ ತರಗತಿಪ‌.ಅಧ್ಯಯನDownloadDownload
 166ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 176ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 186ನೇ ತರಗತಿಹಿಂದಿDownloadDownload
 196ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 206ನೇ ತರಗತಿವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 216ನೇ ತರಗತಿಸ.ವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 226ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 237ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 247ನೇ ತರಗತಿಹಿಂದಿDownloadDownload
 257ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 267ನೇ ತರಗತಿವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 277ನೇ ತರಗತಿಸ.ವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 288ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 298ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 308ನೇ ತರಗತಿಹಿಂದಿDownloadDownload
 318ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 328ನೇ ತರಗತಿವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 338ನೇ ತರಗತಿಸ.ವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 349ನೇ ತರಗತಿಕನ್ನಡDownloadDownload
 359ನೇ ತರಗತಿಇಂಗ್ಲೀಷ್DownloadDownload
 369ನೇ ತರಗತಿಹಿಂದಿDownloadDownload
 379ನೇ ತರಗತಿಗಣಿತDownloadDownload
 389ನೇ ತರಗತಿವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
 399ನೇ ತರಗತಿಸ.ವಿಜ್ಞಾನDownloadDownload
     
1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ |  Kalika Chetarike Best No1 Information

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಉತ್ತರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರಬಂಧ

2 thoughts on “ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳು ಉತ್ತರ | Kalika Chetarike in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *