ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು । Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada

cool background1

ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು । Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada

ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು, Anya Deshiya Padagalu in Kannada, Anya Deshiya Information in Kannada, ಅನ್ಯದೇಶಿಯ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ, anya deshiya padagalu list in kannada,

Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಓದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ.

Spardhavani Telegram

 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು:

ಲೇಪನ , ಕುಂಕುಮ , ಶಿರ , ಹಸ್ತ , ಪಾದ , ನೇತ್ರ , ಮುಖ , ದಂತ , ಪಂಜಿ , ನಕ್ಷೆ , ಲೇಖನ , ಲೇಖ , ಪತ್ರ , ಶತ್ರು ,

ಉತ್ತರ , ದಕ್ಷಿಣ , ಪೂರ್ವ , ಪಶ್ಚಿಮ , ನೈಋತ್ಯ , ಆಗ್ನೆಯ , ಈಶಾನ್ಯ , ವಾಯುವ್ಯ , ಆಕಾರ , ಗಗನ , ವಾಯು ,

ವಾಯುಮಂಡಲ , ಜಗತ್ , ಮಹಾ , ಉನ್ನತ , ಶಿಖರ , ರಾಶಿ , ಪುಂಜ , ಪುಷ್ಪ , ಪತ್ರಾವಳಿ , ಫಲಾವಳಿ , ಫಲ , ಭೋಜನ ,

ಭುಂಜನ , ಸರ್ಪ , ಉರಗ , ಔಷಧ , ವೈದ್ಯ , ಆಯುಷ್ಯ , ವರ್ಷ , ಯುಗ , ಶತ , ಶತಮಾನ , ಶತಕ , ವರ್ತಮಾನ ,

ಸಂಗ್ರಹ , ಯುದ್ಧ , ಗದಾ , ದಂಡ , ಬಾಣ ,  ಋಣ , ಋತು , ವೇದ , ಪುರಾಣ , ಶಾಸ್ತ್ರ , ಶಾಸ್ತ್ರಿ , ಆಗಮ , ಉಪನಿಷತ್ತು , ಅರಣ್ಯ , ಬ್ರಾಹ್ಮಣ , ಕ್ಷತ್ರಿಯ

ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು । Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada
ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಪದಗಳು । Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada

Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada Best Information

ವೈಶ್ಯ , ಶೂದ್ರ , ಪಂಚ , ತ್ರಯ , ದಶ , ಏಕ , ಆಷ್ಟ , ಸಪ್ರ , ಆದಿತ್ಯವಾರ , ಸೋಮವಾರ , ಮಂಗಳವಾರ , ಬುಧವಾರ ,

ನಕ್ಷತ್ರ , ಗ್ರಹ , ಗೃಹ , ಗೃಹಿಣಿ , ಗೃಹಸ್ಯ , ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ಅನ್ನ , ಪಕ್ವಾನ್ನ , ತೀರ್ಥ , ಅಸಾಧ್ಯ , ಅಶಕ್ಯ , ಅಶಕ್ತ ,

ಅಶಕ್ತಿ , ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ , ವಿಶೇಷ , ಜ್ಞಾನ , ವಿದ್ಯಾ , ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ , ಶಾಲಾ , ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಘಟಿಕಾ , ಘಟಿಕೋತ್ಸವ , ವಿವಾಹ ,

ಲಗ್ನ , ಲಗ್ನಪತ್ರ , ಪತ್ರ , ಮಿತ್ರ , ಕಳತ್ರ , ಆಗಮ , ಆದೇಶ , ಲೋಪ , ಅಗ್ರಹಾರ , ಪುರ , ಪುರಿ , ನಗರ , ಗ್ರಾಮ , ಅಧಿಕಾರ , ಮಂತ್ರಿ

ರಾಜನ್ , ಧನು , ದರಿದ್ರ , ದೀನ , ದಲಿತ , ಮಾರ್ಗ , ಮಧ್ಯ , ಧೂಲಿ , ದ್ವಾರ , ಗುಹಾ , ಸಹಸ್ತ , ಪಾಡ್ಯಮೀ , ಏಕಾದಶಿ , ದ್ವಾದಶೀ ,

ದೀಕ್ಷಾ , ದೈನ್ಯ , ದಿನಾಂಕ , ಸ್ಮಾರಕ , ಪಕ್ಷ , ತಿಥಿ , ಪಂಚಾಂಗ , ಪಂಚಾಲ , ದೌಪದಿ , ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ , ಕಾವೇರಿ , ಕೃಷ್ಣಾ , ಗೋದಾವರಿ ,

ನರ್ಮದಾ , ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ , ಗಂಗಾ , ಯಮುನಾ , ಸರಸ್ವತಿ , ಶಿವ , ವಿಷ್ಣು , ಬ್ರಹ್ಮ , ಮಹೇಶ , ಈಶ್ವರ , ನಶ್ವರ,  ರಾಣಿ ,

ಚಕ್ರವರ್ತಿ , ಸಾಮಂತ , ಮಂಡಲೇಶ್ವರ , ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ , ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ , ಶಬ್ದ , ಅಕ್ಷರ , ಪದ , ಪ್ರಕೃತಿ , ವಾಕ್ಯ , ಗ್ರಂಥ , ಸಂಪುಟ ,

ಮತ , ಧರ್ಮ , ಮೋಕ್ಷ , ಸ್ವರ್ಗ , ನರಕ , ವಿಷಯ , ಆಧ್ಯಾಯ , ಪ್ರಕರಣ , ಪರಿಚ್ಛೇದ , ಆಮ್ಲಜನಕ , ಜಲಜನಕ , ವಿಮಾನ , ಆಕಾಶ ,

ಫಲ , ಫಲಾಹಾರ , ಗಂಧ , ಚಂದನ ,

Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada Best Information

ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ

ಭೂಮಿ , ಪೃಥ್ವಿ , ನದಿ , ಆಲ್ಯ , ಅನಾರ , ರಾತ್ರಿ , ದಿವಸ , ಸಂಧ್ಯಾ , ಸಂಸ್ಥಾ , ರಾಮ , ಲಕ್ಷ್ಮಣ , ಭರತ , ಶತೃಘ್ನ ,

ಮಹಾಭಾರತ , ಕುಮಾರ , ಪಿತೃ , ಮಾತೃ , ಸಹೋದರ , ಸಹೋದರಿ , ಅಂಗ , ಅಂಗವಿಕಲ , ಸಂಗ , ಸಂಗಮ ,

ಸಮಾಗಮ , ದೇವತಾ , ಯಾತ್ರಾ , ದೇವಾಲಯ , ಋಷಿ , ಮುನಿ ,

ಅಕ್ಷರ , ನಕ್ಷತ್ರ , ಮಾತೃ , ಪಿತೃ , ದೇವಾಲಯ , ಪುರಾಣ , ಉರಗ , ಔಷಧಿ , ಚಕ್ರವರ್ತಿ , ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ , ಶಿವ , ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ,

ನಕ್ಷತ್ರ , ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ತೀರ್ಥ , ದೀನ , ದಲಿತ , ಮಾರ್ಗ , ಸ್ವರ್ಣ , ಫಲ , ಮಿತ್ರ , ಜಲಜನಕ , ಆಮ್ಲಜನಕ , ಹಸ್ತ ,

ಪಾದ , ಗಗನ , ಆಕಾಶ , ದೀಕ್ಷಾ , ಧರ್ಮ , ದಯ , ಜ್ಞಾನ , ಭಾಷೆ , ಲೋಕ , ದೇಹ .

ಸಂಸ್ಕೃತ ಧರ್ಮ , ದೀಪ , ದಯೆ , ನದಿ , ಯುದ್ಧ , ದೃಷ್ಟಿ , ಭೂಮಿ , ರಾತ್ರಿ , ಸಂಧ್ಯಾ , ಕುಮಾರ , ಭರತ , ದಿವಸ ,

ಪಿತೃ , ಮಾತೃ ಫಲ , ಪಂಚ , ಪುಷ್ಪ , ನೈರುತ್ಯ , ವಾಯುವ್ಯ , ಆಗ್ನೆಯ , ಬ್ರಹ್ಮ , ವಿಷ್ಣು , ಶಿವ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ಧನು , ದಲಿತ ,

ದರಿದ್ರ ರಾಣಿ , ಯುಗ , ಜ್ಞಾನ , ಬುಧ , ಗಂಗಾ , ಯಮುನಾ , ಸರಸ್ವತಿ , ಕೃಷ್ಣಾ , ಶಬ್ದ , ಅಕ್ಷರ , ಸರ್ಪ , ಶಿಖರ ಗೃಹ ಶತ್ರು , ಪೂರ್ವ , ಪಕ್ಷ , ಧರ್ಮ

Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada Best Information

ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು :-

ದಪೇದಾರ್, ಹವಾಲ್ದಾರ್, ದಾಖಲ್, ದುಕಾನ್, ಅಮಲ್ದಾರ್, ಸವಾರ, ದವಾಖಾನೆ, ಕಾಗದ, ಬಂದೂಕ, ಹುಜೂರು, ಖಾವಂದ್,

ಅರ್ಜಿ, ಕಚೇರಿ, ತಯಾರ್, ಬದಲ್, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಖಾನೇಷುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರ,

ಚುನಾವಣೆ, ಮಂಜೂರು, ಹುಕುಂ, ದರ್ಬಾರು, ಅಸಲಿ, ನಕಲಿ, ರಸ್ತೆ, ಕುರ್ಚಿ, ಜಮೀನ್‌ದಾರ್, ಗುಲಾಮ, ಖಾಜಿ, ಸುಬೇದಾರ್,
ಜನಾಬ್, ಮಹಲ್, ಕಿಲ್ಲಾ, ರೈತ, ಸಲಾಮು, ಕಾನೂನು, ಜಮೀನು, ಬದಲಾವಣೆ,

ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು :-

ಪೋಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಡು, ಕವರು, ಟಿಕೆಟ್, ಹೊಟೆಲ್, ಚೇರಮನ್, ರೂಂ, ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರಿಕಾರ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್,
ರೋಡ್, ರೈಲ್, ಕೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚೆಕ್, ಚಲನ್, ಲಾಯರ್, ಪಿಟೀಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಬೆಂಚ್, ಪ್ಲೇಗು, ಮೈಲು, ಪೋಲೀಸ್,
ರೀಡರ್, ಲೈಬ್ರರಿ, ಪ್ರೆಸ್, ಡ್ರೈವರ್, ನಂಬರ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪಾಸ್, ಫೇಲ್, ಸೈನ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಪ್, ಸಿನೆಮಾ, ಫಿಲ್ಮ್,
ಮಿಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಾನ್, ಬ್ರೆಡ್, ಕಾಫೀ, ಟೀ, ಬೋರ್ಡ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಲೈಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್,
ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಸಿಡ್, ಫ಼ೀಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಜೈಲ್, ಡ್ರೆಸ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಪುಟ್‌ಪಾತ್, ಬೈಸ್‌ಕಲ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ,
ಬುಕ್, ನೋಟ್ಸ್, ಪೇಜ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಎ., ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ., ಆನರ್ಸ್, ಮಾಷ್ಟರ್, ಲೆಕ್ಚರರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್,

ಸರ್ಟಿಫೀಕೇಟ್, ಲೀವ್, ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಪುಟ್‌ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕ್ರಾಪ್‌ಕಟಿಂಗ್,
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸರ್ಕಲ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಮಿಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್, ಇಂಕ್, ಬಾಟಲ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಸ್ವಿಚ್, ಲೈಟ್, ಬಲ್ಬ್
ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್, ನರ್ಸರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೋಪ್, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಿಲ್,

deshiya and anya deshiya padagalu in kannada

deshiya and anya deshiya padagalu in kannada
 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು:-

ಅಲಮಾರು, ಸಾಬೂನು, ಪಾದ್ರಿ, ಮೇಜು, ಜಂಗಾಲು, ಬಟಾಟೆ

Deshiya And Anya Deshiya Padagalu in Kannada Best Information

ಪಾರಸಿ  ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು: –

ನಮಾಜ , ಮುಲ್ಲಾ , ಕಾರಕೂನ ಜಮೀನ್ದಾರ , ಜವಾನಿ , ಪೈಲವಾನ , ಸವಾರಿ , ದುಬಾರಿ / ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆ ದರ್ಗಾ ,

ರಾಜೀನಾಮೆ ಚೌಕರಿ , ಜಾದೂ , ಸಜಾ , ಇಜಾರ , ಪಾಯಿಖಾನೆ , ರುಮಾಲು , ಕಿಸೆ , ಕಸೂತಿ , ಜುಲ್ಮಾನೆ ,

ನೌಕರಿ , ಬುನಾದಿ , ಗುಮಾಸ್ತ , ಕುಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ , ಜೇಬು , ನಸೀಬಾ , ಮಜಾ , ಫರಕ್ ಸೀಸೆ , ಧಾವೆ , ಚಾಕು , ಚಪಾತಿ , ಚೂರಿ , ಶಾಯಿ

ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು:-

ವೈನಿ , ಅಗಾಂವ್ , ಧಾಮ , ಪರತ್ , ಖಿಚಡಿ , ಪೋರಿ , ಪಾರ , ಚಾಳೀಸು , ಅಬಚಿ , ಅಟಾಪ , ಪಾವಣ್ಯಾ ,

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು:-

ಚಾಲ್ಲಿ , ಜಾಹೀರಾತು , ದರಖಾಸ್ತು ( ಅರ್ಜಿ ) , ತಾಕೀತು , ದಾಸ್ತಾನು , ನಿಗಾ , ಪರಾರಿ , ಬಿರ್ದಿ , ಕಸರತ್ತು , ಖಾತರಿ , ಖಾತೇದಾರ , ಖುದ್ದ ತಕರಾರು , ತಖ್ಯೆ .

anya deshiya padagalu in kannada examples

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು : –

ಪೆದ್ದ , ಚೆದರು . ತೇಂಗೊಳಲು , ಕೆಲಸ , ಅರಸ

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು .

ನೇಪ , ನೇಹ , ಪಕ್ಕ , ಸದ್ದು , ಸಕ್ಕರೆ , ಇಂಗಾಲ 

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *