ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು | Thoughts In Kannada

ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು | Thoughts In Kannada

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

Thoughts In Kannada

Spardhavani Telegram

ಮಾತು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗತ್ತಿನಂತಿರೆಬೇಕು, ಹೆದರಿಸುವವರು ಮುಂದೆ ಕತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮೀಯರ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು..

ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು | Thoughts In Kannada
ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು | Thoughts In Kannada

ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆದೆ…!!!

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಇತರರ ಸಂತೋಷಕಲ್ಲ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು

ಇತಿಹಾಸ ಓದುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ….

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಎದೆ ತುಂಬಿದ ನೋವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೆ ಸಾಂತ್ವಾನ, ಆ ನೋವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಕಿರುನಗೆಯ ಆಹ್ವಾನ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಎದೆ ತುಂಬಿದ ನೋವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೆ ಸಾಂತ್ವಾನ, ಆ ನೋವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಕಿರುನಗೆಯ ಆಹ್ವಾನ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಗುವ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೋಪಿಸುವ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೀತಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಎಲ್ಲರಿಗು ನೋವುಗಳು ಇವೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಹತ್ತಿರದವರ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ, ಗೊತ್ತಿಲದವರ ಬಳಿ ನಗುವಾಗಿ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಇದೆಯಂತ ಮೇರೆಯುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನವರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ…

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಯಾವತ್ತು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ .

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಬದುಕು ಯೋಚನೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಿಗಿಂತ ಮೋಸಹೋದೆ ಎಂಬ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಿಗಿಂತ ಮೋಸಹೋದೆ ಎಂಬ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವಕಾಶವೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯೋವರೆಗು ಕಾಯಬೇಡಿ.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ… !!

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ…! ಅವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ…!!

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೋವಾಗಬಾರದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರಾಗಬಾರದು ನುಡಿದರೆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರದು

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನೀನು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಡವನಾಗಿ ಸತ್ತರೆ, ಅದು. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನದೇ ತಪ್ಪು.

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೋಲಬಹುದು ಆದರೆ ಪಯತ್ನ ಬಿಡದ ಹೊರತು ನೀವು ಎಂದೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ.”

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ನಿಲ್ಲುವವರು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮಾತ್ರ

thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ quotes text, ಕನ್ನಡ life quotes text, ಕನ್ನಡ ಜೀವನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Baduku kannada quotes, Small thoughts in kannada, Kannada thoughts for students, positive thoughts in kannada, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *