ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | State Bank Of India In Kannada

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | SBI Bank Information In Kannada Best No1 Essay

SBI Bank Information In Kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, state bank of india in kannada, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi kannada, State Bank Of India In Kannada Essay prabandha

SBI Bank Information In Kannada

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಾಗು ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1806 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

1806 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು

1806 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ನಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು

SBI Bank Details In Kannada

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | SBI Bank Information In Kannada Best No1 Essay
state bank of india in kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi bank information in kannada

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನಂತರ 2 ಜೂನ್ 1806 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಚಾರ್ಟರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಂದು ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 2 ಜನವರಿ 1809 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಂದು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅದನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 28 ಜನವರಿ 1921 ರಂದು ಇದನ್ನು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

About State Bank Of India In Kannada

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರತದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 1 ಜುಲೈ 1944 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

SBI Bank Kannada

state bank of india in kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi bank information in kannada
state bank of india in kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi bank information in kannada

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 1 ಜುಲೈ 1944 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 61.58% ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು 480 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 480 ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಖೆಗಳು, ಉಪಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ಬಂದಿವೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

SBI Kannada

state bank of india in kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi bank information in kannada
state bank of india in kannada, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, sbi bank details in kannada, sbi bank kannada, sbi bank information in kannada

1955 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1955 ರ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ SBI ಯ ಮೊದಲ ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು.

ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾನೇರ್,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂದೋರ್,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜೈಪುರ,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಟಿಯಾಲ,

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್,

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವದ 36 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

sbi personal loan in kannada

images 17 2

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

 • ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು – ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು – 1955 ಜುಲೈ 01
 • ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ – ಮುಂಬೈ
 • ಲಾಂಛನ – ಸಿಂಹ
 • ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು – ಜಾನ್ ಮಥಾಯಿ
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು – ರಜನೀಶ ಕುಮಾರ್
 • 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಕಾನ್ಸುರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗಳಲ್ಲಿ

ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

 • ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿದೆ.
 • ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಇದು ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಐ.ನ ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು,

1) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೀಕನರ್‌ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್

2) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂದೋರ್

3) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ

4) 5) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್

6) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಟಿಯಾಲ್

7) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವಂಕೂ‌

8) ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

sbi home loan in kannada

download 7 9

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ನ ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

1) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೀಕನ‌ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ್

2) ಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್

3) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು

4) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಟಿಯಾಲ್

5) ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

6) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವಂಕೂ‌

ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ….

FAQ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು?

1955 ಜುಲೈ 01

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ?

ಮುಂಬೈ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *