ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ Essay in Kannada | Parisara Samatholana Essay in Kannada

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ | Parisara Samatholana Prabandha

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ, Parisara Samatholana Essay in Kannada, Parisara Samatholana Prabandha, environment balance essay in kannada, pdf

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Parisara Samatholana Prabandha

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ನೆಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅವರು ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವು ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಜೀವವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಕಂಬಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯು ಪರಿಸರದ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Parisara Samatholana Essay in Kannada

ಅಂತೆಯೇ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

FAQ

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವು ಮಾನವರು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ?

5 June
World Environment Day

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ | Parisara Samatholana Prabandha

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ Gandhiji Information in Kannada

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *