karnataka history in kannada । ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

karnataka history in kannada । ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ

karnataka history in kannada, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ,karnataka itihasa in kannada language, karnataka itihasa in kannada, history in karnataka

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ‘ಕರುನಾಡು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ‘ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ’ ಎಂದರ್ಥ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ.


ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ.1200ರಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಂಚಿನದ್ದು.


ಕರ್ನಾಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದವರು.

ಕ್ರಿ.ಪೂ. 4 ಮತ್ತು 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಉತ್ತರಭಾರತದ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶತವಾಹನ ರಾಜವಂಶ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶತವಾಹನ ರಾಜವಂಶವು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜವಂಶಗಳಾದ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದ ಗಂಗಾ ಪಲ್ಲವರು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ


ಕರ್ನಾಟಕವು ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ಪತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 325 ರಿಂದ 540).
ಕದಂಬರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಯೂರಶರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬನವಾಸಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣವನ್ನು ಆಳಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕದಂಬರು ಅವರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗಾ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 325 ರಿಂದ 999)


ಪೂರ್ವ ಗಂಗಾ ರಾಜವಂಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲಕಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ರಾಜವಂಶವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗರಾಜವಂಶವು ಸುಮಾರು 700 ಕಾಲ ಆಳಿದರು.

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 500 ರಿಂದ 757)

ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಲಕೇಶಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶ ವಟಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಆಳಿದ್ದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ರಾಜವಂಶ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉದಯವೂ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 757 ರಿಂದ 973)

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದಂತಿವರ್ಮಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಿತು. ಎಲ್ಲೊರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಲಾಶ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಯುಗವನ್ನು “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುಗ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು 973ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 973 ರಿಂದ 1198)

ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈಗಿನ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿತ್ತು. ಮಹದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಈ ರಾಜವಂಶವು ಇಟಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು,ಅದು ಈಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸೆವುನಾ ರಾಜವಂಶ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.ಸೆವುನಾ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1198 ರಿಂದ 1312).
ಸೆವುನಾ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದ್ರಿದಾಪ್ರಹಾರ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೇವಗಿರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೌಲತ್ಬಾದ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆಳಿತ್ತು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಾ ಉದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1000 ರಿಂದ 1346).

ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಳ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ತನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಹೊಯ್ಸಳದ ಆರಂಭದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಲೂರು ಆಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಳೇಬೀಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿತು. ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಈ ರಾಜವಂಶ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವು ಅವರು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರಾಜವಂಶದ ಯುಗದಲ್ಲೇ ರುದ್ರಭಟ್ಟ, ರಾಘವಾಂಕ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಜನರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.

ವಿಜಯನಗರ ರಾಜವಂಶ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1336 ರಿಂದ 1565).

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು 1336ರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ರಾಜವಂಶದ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಂಪೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇತರೆ ಲಿಂಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸವರ್ಣಧೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *