ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು | Information About Bank in Kannada

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು No1 Best ,information | Information About Bank in Kannada

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು, indias bank information in kannada , information about bank in kannada , bank information in kannada , icici bank information in kannada ,sbi bank information in kannada

Information About Bank in Kannada

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

Spardhavani Telegram

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಒಂದು ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

Information About Bank in Kannada

 • ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
 • ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
 • ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು
 • ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇಶದ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು No1 Best ,information | Information About Bank in Kannada
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು No1 Best ,information | Information About Bank in Kannada

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

ಅವುಗಳನ್ನು 3 ಹಂತದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • ಶ್ರೇಣಿ 1 (ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ) – ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು (ಆರ್‌ಬಿಐ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಬಾರ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ)
  • ಆರ್‌ಬಿಐ, ಸರ್ಕಾರ, ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಹಣ. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಆರ್ಆರ್, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. (CRR- 3%, SLR- 25%)
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
 • ಶ್ರೇಣಿ 2 (ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ) – ಕೇಂದ್ರ/ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
 • ಶ್ರೇಣಿ 3 (ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ) – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

Information About Bank in Kannada

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 • ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ.
 • ಅವು ಏಕೀಕೃತ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
 • ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ
 • ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚನೆ ನೀಡದ ಹೊರತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು – ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್.
2. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು – ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್
3. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು – ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (RRB)

 • ಇವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಿವೆ.
 • RRB ಗಳನ್ನು 1975 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯಿದೆ, 1976 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • RRB ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (50%), ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (15%), ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ (35%) ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ.
 • 1987 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ 196 RRB ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 2005 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು RRB ಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ RRB ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 82 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಒಂದು RRB ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (LAB)

 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1996 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು
 • ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ
 • ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
 • ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವೆ.

ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

 • ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SIDBI) – ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು SIDBI ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು
 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ & ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ( ನಬಾರ್ಡ್ ) – ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕರಕುಶಲ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ನಬಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು No1 Best ,information | Information About Bank in Kannada
Information About Bank in Kannada

ಹಲವಾರು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೂಪ, ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರೂ.1,00,000/- ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಖಾತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿತರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

 • ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ಫಿನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • Paytm ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • NSDL ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
FAQ

ರೆಪೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ರೆಪೋ ದರವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಬಿಐ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ದರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವು ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಲದ ದರವಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ?

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು.

ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *