ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Debit Card Information In Kannada

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । Debit Card Information In Kannada Best No1 Information

Debit Card Information In Kannada, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, Debit Card Bagge Mahithi, About Debit Card Information In Kannada, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಅರ್ಥ, debit card meaning in kannada

Debit Card Information In Kannada

Spardhavani Telegram

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । Debit Card Information In Kannada Best No1 Information

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಿನ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಪಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಪಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Banks issued 63 percent higher debit cards in 2019 than in 2015 RBI Data

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಿತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

debit cards 800x450 1

ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । Debit Card Information In Kannada Best No1 Information
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । Debit Card Information In Kannada Best No1 Information

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *