50+ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Birds Name In Kannada

50+ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Birds Name In Kannada

birds name in kannada, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ, birds in kannada, 50 birds name in kannada, ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು

Birds Name In Kannada ( ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು )

ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ

Spardhavani Telegram
50+ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Birds Name In Kannada

Red-whiskered bulbul Juttina hakki ಜುಟ್ಟಿನ ಹಕ್ಕಿ
Baya weaver bird Geejaga hakki ಗೀಜಗ ಹಕ್ಕಿ
Swallows Thale thirugina hakki ತಲೆತಿರುಗಿನ ಹಕ್ಕಿ
Jungle bush quail Purule hakki ಪುರುಲೆ ಹಕ್ಕಿ
Ostrich ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ
Birds hakki/pakshi ಹಕ್ಕಿ/ಪಕ್ಷಿ
Cock hunja ಹುಂಜ
Crow kaage ಕಾಗೆ
Duck baatukoli ಬಾತುಕೋಳಿ
Eagle haddu ಹದ್ದು
Hen koli ಕೋಳಿ
Owl goobe ಗೂಬೆ
Parrot gili ಗಿಳಿ
Peacock navilu ನವಿಲು
Pigeon paarivaala ಪಾರಿವಾಳ
Sparrow gubbacchhi ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
Stork kokkare ಕೊಕ್ಕರೆ
Coucal kembhuta ಕೆಂಭೂತ
Red wattled lapwing tittiba ಟಿಟ್ಟಿಬ
Falcon Lagada ಲಗಡ
Vulture Ranahaddu ರಣಹದ್ದು
Woodpecker Marakutaka ಮರಕುಟಕ ಹಕ್ಕಿ

50+ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Birds Name In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *