ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು । Prachina Nagarikathegalu in Kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು । Jagattina Prachina Nagarikatha in Kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, Class 8 Social Science History Chapter 4 Jagattina Prachina Nagarikathegalu in Kannada, pdf, 8th, prachina nagarikathegalu in kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

Spardhavani Telegram

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

1. ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್‌ನ ಜನರು ಸತ್ವ , ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವನ್ನು ‘ ಮಮ್ಮಿ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು .

ಈ ಸತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದರು .

ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು .

ಈ ದೇಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು .

prachina nagarikathegalu in kannada

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು | Class 8 Social Science Best No1 Notes

2. ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಘಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ಚಿರ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಯಾರು ಭಾದಿಸದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೋಪುರದಂತೆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು .

ಸರ್ಧೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾಗೂ ದೊರೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು . ಗೀಕರು ಇದನ್ನು ‘ ಪಿರಮಿಡ್ ‘ ಎಂದು ಕರೆದರು .

3. ದವಾಂಗೋ ನದಿಯು ‘ ಚೀನಾದ ದುಗಡೆ ಹೇಗೆ ?

ಹವಾಂಗೋ ನದಿಯು ಆಗಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು .

ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಈ ನದಿಯು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಈ ನೆರೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು .

ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು .

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಇದನ್ನು ದುಃಖದ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ‘ ಚೀನಾದ ದುಗಡ ‘ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.


ಕೆಳಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ .

1. ಹಿರೋಗೋಪಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ………….ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

2. ಈಜಿಪ್ಪನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ………..ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು .

3. ಗ್ರೀಕರು ಮೆಸಪಟೋಮಿಯವನ್ನು ………….ಎಂದು ಕರೆದರು .

4. ಅಮೊರೈಟರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ………..

ಉತ್ತರಗಳು : – 1 ) ಪವಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ , 2 ) ‘ ಫ್ಯಾರೊ ‘ , 3 ) ‘ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಡು ‘ , 4 ) ಹಮ್ಮುರಬಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು | Class 8 Social Science Best No1 Notes

ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ಎ ಪಟ್ಟಿಬಿ ಪಟ್ಟಿ
1. ಹವಾಂಗೋ ನದಿಎ . ಮೆಸಪಟೊಮಿಯ
2. ಕ್ಯೂನಿಪಾರ್ಮ್ಬಿ . ಅಮೊರೈಟರ ದೊರೆ
3. ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಸಿ . ಶಾಂಗ್
4. ಹಮ್ಮುರಬಿಡಿ . ಚೀನಾ
5. ಚೀನಾದ ಮನೆತನಇ .ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಕಡೆಯ ಗೋಡೆ

ಉತ್ತರಗಳು : – 1- ಡಿ , 2 ಎ , 3-6 , 4 – ಬಿ , 5 – ಸಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು | Class 8 Social Science Best No1 Notes
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್

ಮುಂದೆ ಓದಿ …

FAQ

ಹಿರೋಗೋಪಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ………….ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಪವಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ

ಈಜಿಪ್ಪನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ………..ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು?

ಫ್ಯಾರೊ

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್:

ಅದ್ಯಾಯ -೧ –ಆಧಾರಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

ಅದ್ಯಾಯ -೨ – ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

ಅಧ್ಯಾಯ -೩-ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *