ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ವಿಶೇಷಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ವಿಶೇಷಗಳು

 
ರಾಜಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜಧಾನಿ
ಮೌರ್ಯರು   ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ
ಶಾತವಾಹನರು ಸಿಮುಖ ಪೈಠಾಣ
 ಕದಂಬರು ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಬನವಾಸಿ
 ಗಂಗರು ದಡಿಗ & ಮಾಧವ ತಲಕಾಡು
 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಜಯಸಿಂಹ ಬಾದಾಮಿ
ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು  2 ನೇ ತೈಲಪ ಕಲ್ಯಾಣ
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ದಂತಿದುರ್ಗ ಮಾನ.ಕೇಟ
ಹೊಯ್ಸಳರು ಸಳ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ  ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರು ಹಂಪಿ
ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಹಸನ್ ಗಂಗೂ  ಬಹಮನ್ ಷಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ /ಬೀದರ್
ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು  ಮೈಸೂರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಪ್ರಮುಖ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *