ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ( ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ   

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿದೆ .

ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿದೆ,  

40ಎಕರೆ (16 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಆರು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . 

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (9.9 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ .

ಅಭಯಾರಣ್ಯವು 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.  

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವುದು? 

ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ 

ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ