ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ | Hanuman Chalisa Lyrics Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ pdf, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ, ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ, hanuman chalisa pdf in kannada, hanuman chalisa lyrics kannada, hanuman chalisa in kannada pdf download

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

Spardhavani Telegram

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ

ದೋಹಾ- ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ||

ಚೌಪಾಈ- ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನಗುಣಸಾಗರ |

maxresdefault 1

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |

ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || 3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |

ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5 ||

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀನಂದನ |

ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ |

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8 ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |

ವಿಕಟರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |

ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ವುರ ಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |

ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ |

ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |

ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |

ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |

ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information

ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |

ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |

ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |

ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |

ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ |

ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |

ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |

ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |

ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯೀ ಲಾವೈ |

ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 || [** ಸೋಯಿ ]

ಚಾರೋಂ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |

ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧುಸಂತಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |

ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ |

ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information
hanuman chalisa in kannada pdf download

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ |

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಜಾಯೀ | [ ರಘುವರ **]

ಜಹಾಂ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |

ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವಸುಖಕರಯೀ || 35 ||

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ | Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada Best No1 Information

ಸಂಕಟ ಹರೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |

ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |

ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಯಹ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಜೋಯೀ |

ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |

ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

ದೋಹಾ- ಪವನತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ ||

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ||

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *