ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ | 1st PUC Geography Notes in Kannada

1st PUC Geography Notes in Kannada | ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್

1st PUC Geography Notes in Kannada, Questions and Answers, lesson, Notes Pdf, 1st PUC Geography, 1st year first puc geography, prathama puc, 1st puc geography notes in kannada pdf, 1st PUC Geography Question Bank with Answers in kannada

1st PUC Geography Notes in Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ….

ಭಾಗ – ಎ
ಅಧ್ಯಾಯ -01ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ -02 ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 03ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 04ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ -05 ವಾಯುಗೋಳ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ -06 ಜಲಗೋಳ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ -07 ಜೀವಗೋಳ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಭಾಗ – ಬಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 08ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 09 ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 10ವಾಯುಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 11ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಭಾಗ – ಇ
ಅಧ್ಯಾಯ – 12ನಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ | 1st PUC Geography Notes in Kannada
ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ | 1st PUC Geography Notes in Kannada

6 thoughts on “ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ | 1st PUC Geography Notes in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *