ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ | international day of disabled persons

ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ | international day of disabled persons

ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ | international day of disabled persons, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ 2021, physically handicapped in kannada essay speech

ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ

international day of persons with disabilities theme 2021

Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world.”

ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು?

ಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ 47/3 ಮೂಲಕ 1992 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು

ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ 47/3 ಮೂಲಕ 1992 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 

ದಿನದ ಆಚರಣೆಯು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಘನತೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ರಾಜಕೀಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ . ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ 2007 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ | international day of disabled persons

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಫಲಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಥೀಮ್ಗಳು

2019: ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು: 2030 ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
2018: ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು
2017: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ
2016: ನಾವು ಬಯಸುವ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು
2015: ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಷಯಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜನರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ
2014: ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರವಸೆ
2013: ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
2012: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
2011: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
2010: ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: 2015 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ

physically handicapped in kannada

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ
2009: MDG ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ
2008: ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಾವೇಶ: ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ
2007: ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ
2006: ಇ-ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ
2005: ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ
2004: ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
2003: ನಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ
2002: ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು
2001: ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ: ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳ ಕರೆ
2000: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
1999: ಹೊಸ ಮಿಲೇನಿಯಮ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ
1998: ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *