ಕನ್ನಡ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು | Masagalu List In Kannada

ಕನ್ನಡ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು | Masagalu List In Kannada

masagalu list in kannada, ಕನ್ನಡ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು, ಚಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು,೧೨ ಮಾಸಗಳು, ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಮಾಸಗಳು, ಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ, 12 ಹಿಂದೂ ಮಾಸಗಳು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, masagalu names in kannada, 12 Months in Kannada, ಮಾಸಗಳು ತಿಂಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

Masagalu List In Kannada

ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ

Spardhavani Telegram

ಚೈತ್ರ
ವೈಶಾಖ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಆಷಾಢ
ಶ್ರಾವಣ
ಭಾದ್ರಪದ
ಆಶ್ವೇಜ
ಕಾರ್ತೀಕ
ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪುಷ್ಯ
ಮಾಘ
ಫಾಲ್ಗುಣ

ಕನ್ನಡ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು | Masagalu List In Kannada

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ತಿಂಗಳುಗಳು

ಜನವರಿ- ನಾಲ್ವಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ- ಅಯ್ಯಳಿ

ಮಾರ್ಚ್- ಮೊಬ್ಬೇಸಿಗೆ

ಎಪ್ರಿಲ್- ಇಬೇಸಿಗೆ

ಮೇ- ಮುಬ್ಬೇಸಿಗೆ

ಜೂನ್- ಮೊಮ್ಮಳೆ

ಜುಲೈ- ಇಮ್ಮಳೆ

ಆಗಸ್ಟ್- ಮುಮ್ಮಳೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- ನಾಲ್ಕಳೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್- ಮೊಚ್ಚಳಿ

ನವೆಂಬರ್- ಇಚ್ಚಳಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್- ಮುಚ್ಚಳಿ

ಇವು ಕನ್ನಡ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು… ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕನ್ನಡ ಮಾಸಗಳ ಹೆಸರು | Masagalu List In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *