Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು

Janapada Nritya Information in Kannada, Indian Folk Dance, janapada nritya in other, janapada dance information in other, folk dance

Janapada Nritya Information in Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯ ಯಾವುದು?

ಯಕ್ಷಗಾನ

Andhra Pradesh

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಕೂಚಿಪುಡಿ
 • ವೀರನಾಟ್ಯಂ
 • ಭಮಕಲ್ಪಂ
 • ವಿಲಸಿನಿ ನಾಟ್ಯಂ
 • ಆಂಧ್ರ ನಾಟ್ಯಂ
 • ಡಪ್ಪು, ಕೋಲತ್ತಮ್ಟ್ಯಾ
 • ಪೆಟಾ ಗುಲ್ಲು
 • ಲಂಬಾಡಿ
 • ಬುಟ್ಟಾ ಬೊಮ್ಮಲು
 • ಧಿಮ್ಸಾ

ಅಸ್ಸಾಂ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಬಿಹು
 • ಬಿಚುವಾ
 • ನಟ್ಪುಜಾ
 • ಮಹಾರಸ್
 • ನಾಗಾ ನೃತ್ಯ
 • ಖೇಲ್ ಗೋಪಾಲ್
 • ತಬಲ್ ಚೊಂಗ್ಲಿ
 • ಕ್ಯಾನೋ
 • ಜುಮುರಾ ಹೊಬ್ಜಾನೈ

ಬಿಹಾರ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಜಟಾ-ಜತಿನ್
 • ಬಖೋ-ಬಖೈನ್
 • ಪನ್ವರಿಯಾ
 • ಸಾಮ ಚಕ್ವಾ
 • ಬಿದೇಶಿಯಾ

ಗುಜರಾತ್

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಗರ್ಬಾ
 • ದಾಂಡಿಯಾ ರಾಸ್
 • ಟಿಪ್ಪಾನಿ​​ಜುರಿಯುನ್
 • ಭಾವೈ

ಹರಿಯಾಣ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಫಾಗ್
 • ಗುಗ್ಗಾ
 • ಖೋರ್
 • ಗಾಗೋರ್
 • ಡಾಫ್
 • ಧಮಾಲ್
 • ಲೂರ್
 • ಜುಮಾರ್

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಜೋರಾ
 • ಜಾಲಿ
 • ಚಾರ್ಹಿ
 • ಧಮನ್
 • ಚಾಪೆಲಿ
 • ಮಹಾಸು
 • ನಾಟಿ
 • ಡಂಗಿ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ರೌಫ್
 • ಹಿಕಾತ್
 • ಮಾಂಡ್ಜಾಸ್
 • ಕುಡ್ ದಾಂಡಿ ನಾಚ್
 • ದಮಾಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಯಕ್ಷಗಾನ
 • ಹುತ್ತರಿ
 • ಸುಗ್ಗಿ ಕುನಿತಾ
 • ಕಾರ್ಗಾ
 • ಲಾಂಬಿ

ಕೇರಳ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಕಥಕ್ಕಳಿ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ)
 • ಒಟ್ಟಮ್ ತುಲಾಲ್
 • ಮೋಹಿನಿಯಟ್ಟಂ
 • ಕೈಕೋಟಿಕಲಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಲವಾನಿ
 • ನಕಟಾ
 • ಕೋಲಿ
 • ಲೆಜಿಮ್
 • ಗಫಾ
 • ದಹಿಕಲಾ ದಸವತಾರ್
 • ಬೋಹಡಾ

ಒಡಿಶಾ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಒಡಿಸ್ಸಿ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ),
 • ಸವರಿ
 • ಘುಮಾರಾ
 • ಪೈಂಕಾ
 • ಮುನಾರಿ
 • ಚೌ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಕಥಿ
 • ಗಂಭೀರ
 • ಧಾಲಿ
 • ಜಾತ್ರಾ
 • ಬೌಲ್
 • ಮರಸಿಯಾ
 • ಮಹಲ್
 • ಕೀರ್ತನ್

ಪಂಜಾಬ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಭಾಂಗ್ರಾ
 • ಗಿಡ್ಡಾ
 • ಡಾಫ್
 • ಧಮನ್
 • ಭಂಡ್
 • ನಾಕ್ವಾಲ್

ರಾಜಸ್ಥಾನ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಘುಮಾರ್
 • ಚಕ್ರಿ
 • ಗಣಗೋರ್
 • ಜುಲಾನ್ ಲೀಲಾ
 • ಜುಮಾ
 • ಸುಸಿನಿ
 • ಘಪಾಲ್
 • ಕಲ್ಬೆಲಿಯಾ

ತಮಿಳುನಾಡು

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಭರತನಾಟ್ಯ
 • ಕುಮಿ
 • ಕೋಲತ್ತಮ್
 • ಕವಾಡಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ನೌಟಂಕಿ
 • ರಾಸಲೀಲಾ
 • ಕಾಜ್ರಿ
 • ಜೋರಾ
 • ಚಾಪೆಲಿ
 • ಜೈತಾ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಗರ್ಹ್ವಾಲಿ
 • ಕುಮಾಯೂನಿ
 • ಕಜಾರಿ
 • ಜೋರಾ
 • ರಾಸಲೀಲಾ
 • ಚಾಪೆಲಿ

ಗೋವಾ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ತರಂಗಮೆಲ್
 • ಕೋಲಿ
 • ಡೆಖ್ನಿ
 • ಫುಗ್ಡಿ
 • ಶಿಗ್ಮೋ
 • ಘೋಡ್
 • ಮೋಡ್ನಿ
 • ಸಮಾಯಿ ನೂರ್ತ್ಯ
 • ಜಾಗರ್
 • ರಣ್ಮಾಲೆ
 • ಗೊನ್ಫ್
 • ಟೋನ್ಯಾ ಮೆಲ್

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಜವಾರಾ
 • ಮಟ್ಕಿ
 • ಆಡಾ
 • ಖಡಾ ನಾಚ್
 • ಫುಲ್ಪತಿ
 • ಗ್ರಿಡಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
 • ಸೆಲಾರ್ಕಿ
 • ಸೆಲಾಭಡೋನಿ
 • ಮಾಂಚ್

ಛತ್ತಿಸಘಡ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಗೌರ್ ಮಾರಿಯಾ
 • ಪಂತಿ
 • ರೌತ್ ನಾಚಾ
 • ಪಾಂಡ್ವಾನಿ
 • ವೇದಮತಿ
 • ಕಪಾಲಿಕ್
 • ಭಾರ್ತಾರಿ ಚಾರಿತ್
 • ಚಂಡೈನಿ

ಜಾರ್ಖಂಡ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಅಲ್ಕಾಪ್
 • ಕರ್ಮ ಮುಂಡಾ
 • ಅಗ್ನಿ
 • ಜುಮರ್
 • ಜನನಿ ಜುಮಾರ್
 • ಮರ್ದಾನ ಜುಮರ್
 • ಪೈಕಾ
 • ಫಾಗುವಾ
 • ಹಂಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
 • ಮುಂಡಾರಿ ನೃತ್ಯ
 • ಸರ್ಹುಲ್
 • ಬಾರಾವ್
 • ಜಿತ್ಕಾ
 • ದಂಗಾ
 • ಡೊಮ್‌ಕಾಚ್
 • ಘೋರಾ ನಾಚ್

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಬುಯಾ
 • ಚಲೋ
 • ವಾಂಚೊ
 • ಪಾಸಿ ಕೊಂಗ್ಕಿ
 • ಪೊನುಂಗ್
 • ಪಾಪಿರ್
 • ಬಾರ್ಡೋ ಚಾಮ್

ಮಣಿಪುರ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಡಾಲ್ ಚೋಳಂ
 • ಥಾಂಗ್ ತಾ
 • ಲೈ ಹರೋಬಾ
 • ಪಂಗ್ ಚೋಲೋಮ್
 • ಖಂಬಾ ಥೈಬಿ
 • ನುಪಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
 • ರಾಸ್ಲೀಲಾ
 • ಖುಬಾಕ್ ಇಶೆ
 • ಲೌ ಶಾ

ಮೇಘಾಲಯ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಕಾ ಶಾಡ್ ಸುಕ್ ಮೈನ್ಸೀಮ್
 • ನಾನ್‌ಕ್ರೆಮ್
 • ಲಾಹೋ

ಮಿಜೋರಾಂ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಚೆರಾವ್ ನೃತ್ಯ
 • ಖುವಲ್ಲಂ
 • ಚೈಲಂ
 • ಸಾವ್ಲಾಕಿನ್
 • ಚಾಂಗ್‌ಲೈಜಾನ್
 • ಜಂಗ್ತಲಂ
 • ಪಾರ್ ಲ್ಯಾಮ್
 • ಸರ್ಲಾಮ್‌ಕೈ / ಸೋಲಾಕಿಯಾ,
 • ತಲಂಗ್ಲಾಮ್

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ರಂಗ್ಮಾ
 • ಬಿದಿರಿನ ನೃತ್ಯ
 • ಜೆಲಿಯಾಂಗ್
 • ನ್ಸುರೊಲಿಯನ್ಸ್
 • ಗೆಥಿಂಗ್ಲಿಮ್
 • ಟೆಮಾಂಗ್ನೆಟಿನ್
 • ಹೆಟಲೂಲಿ

ಸಿಕ್ಕಿಂ

Janapada Nritya Information in Kannada | ಭಾರತದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು
 • ಚು​​ಫಾತ್ ನೃತ್ಯ
 • ಸಿಕ್ಮರಿ
 • ಸಿಂಘಿ ಚಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಲಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
 • ಯಾಕ್ ಚಾಮ್
 • ಡೆನ್ಜಾಂಗ್ ಗ್ನೆನ್ಹಾ
 • ತಾಶಿ ಯಾಂಗ್ಕು ನೃತ್ಯ
 • ಖುಕುರಿ ನಾಚ್
 • ಚಟ್ಕಿ ನಾಚ್
 • ಮಾರುಣಿ ನೃತ್ಯ
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು

ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *