ಚರಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು | Charakshara In Kannada

ಚರಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು | Charakshara In Kannada

charakshara in kannada , ಚರಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು , ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೇನು , charakshara endarenu , charakshara endarenu in kannada, charakshara endarenu quiz

Charakshara In Kannada

ಉದಾ: – 4, 0, 1/3, 5/2, 1.19, ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಸಂಕೇತವೇ ಚರಾಕ್ಷರ (Variable). ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾ- x, y, a+b.

Sawan My First Board Book of All in One English – Kannada

81jhNWzClL. SL1500

Kannada Varna Male (Writing Practice Book for Kannada Handwriting Practice)

916WO6df+IL. SL1500
ಚರಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು | Charakshara In Kannada

ಇತರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *