UAS ಧಾರವಾಡ ನೇಮಕಾತಿ 2022 

ಸಂಸ್ಥೆ

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಧಾರವಾಡ ( ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ) 

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

ಅರೆಕಾಲಿಕ  ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ

02 

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ 

ಧಾರವಾಡ - ಕರ್ನಾಟಕ 

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ  

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು: 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ

01-07-2022 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು: 

ವಾಕ್-ಇನ್-ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ

15-ಜುಲೈ-2022 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ